Spreken

Een wijze man vult zijn hersenen voordat hij zijn mond leegt. – Afrikaans spreekwoord

Foto door Luke Southern

Spreek niet, tenzij wat je te zeggen hebt, beter is dan stilte. – Siddhartha Gautama Boeddha

Foto door Ocean Biggshott

Klasse is het als je veel te zeggen hebt, maar er voor kiest te zwijgen in het bijzijn van domme mensen.

Foto door onbekend

Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen. – Voltaire

Foto door onbekend

 

Wanneer je iets te zeggen hebt, is zwijgen een leugen. – Jordan B. Peterson

Foto door Alexander Krivitskiy

Een oogopslag, een glimlach, een passend woord: zo ontstaat liefde. – Chinees spreekwoord

Foto door Vinicius Wiesehofer

Tussen de ideeën over wangedrag en goedgedrag is er een veld. Ik zal je daar ontmoeten. Als de ziel in dat gras ligt is de wereld te vol om over te praten.

Foto door Federico Respini

Naarmate de goede verbindingen tussen ons worden versterkt, zullen we een speciale kracht door ons communicatienetwerk gaan voelen stromen.

Foto door Fauxels

Het is onmogelijk discussiëren met iemand, die zegt de waarheid niet te zoeken, maar deze reeds te kennen. – Romain Rolland

Foto door LinkedIn Sales Navigator

Ik heb bepaalde regels waar ik naar leef. Mijn eerste regel: ik geloof niets wat de regering me vertelt. – George Carlin

Foto door wikipedia

Als je ‘ja’ zegt tegen anderen, zorg er dan voor dat je geen ‘nee’ tegen jezelf zegt. – Paolo Coelho

Foto door onbekend

Ik haat het als mensen me vragen “Waarom ben je zo stil?” Omdat ik ben. Zo functioneer ik. Ik vraag niet aan anderen: “Waarom ben je zo luidruchtig? Waarom praat je zo veel?” Het is onbeleefd. – Rowan Atkinson

Foto door gmx.at

Stilte is zo diep als de eeuwigheid; Spraak is zo oppervlakkig als de tijd. – Thomas Carlyle

Foto door Aivars Vilks

Als je met je handen werkt, leer je te begrijpen hoe gemakkelijk het is om geld te verdienen door te praten. – Jay Leno

Foto door Nicolas Hoizey

Er zijn waarheden die je alleen kunt zeggen nadat je het recht hebt gewonnen om ze te zeggen. – Jean Cocteau

Foto door StockSnap

Ik ben altijd eerlijk geweest. De waarheid is interessanter, en als je de waarheid vertelt, hoef je nooit je sporen uit te wissen. – Real Live Preacher

Foto door 👀 Mabel Amber

Stilte verlicht je levenspad. Door niet te spreken, zie je duidelijker. – Mahatma Gandhi

Foto door Kristina Flour

Ik wil geen jaknikkers. Ik wil dat iedereen tegen mij de waarheid zegt. Ook al wordt hij ervoor ontslagen. – Wiet van Broeckhoven

Foto door Lukas

Ik ben voor de waarheid, wie het ook zegt. Ik ben voor gerechtigheid, wie het ook is voor of tegen. Ik ben in de eerste plaats een mens en als zodanig ben ik voor iedereen en voor wat de mensheid als geheel ten goede komt.                    – Malcolm X

Foto door Yasser Mutwakil

Hoed u er voor, een onwaarschijnlijke waarheid te zeggen. – Thomas Fuller

Foto door 愚木混株 cdd20

De waarheid verdwijnt met het vertellen ervan. – Lawrence Durrell

Foto door Johannes Krupinski

Mensen kunnen twijfelen aan wat je zegt, maar ze zullen geloven wat je doet. – Lewis Cass

Foto door Bea Arnold

Hij die de waarheid niet brult als hij de waarheid kent, maakt zichzelf de handlanger van leugenaars en vervalsers. – Charles Péguy

Foto door martk

Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten. – Confucius

Foto door onbekend

Het enige wat je met liegen bereikt, is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt. – Aristoteles

Foto door onbekend

Ik spreek de waarheid niet zo veel als ik zou willen, maar zoveel als ik durf, en ik durf een beetje meer naarmate ik ouder word. – Michel de Montaigne

Foto door Andrea Piacquadio

Denken en spreken zijn sterk voorspellende activiteiten.

Foto door onbekend

Zij die weten, spreken niet; zij die spreken weten niet. – Lao-Tse

Foto door Myriams-Fotos

Soms zegt een knuffel meer dan duizend woorden.

Foto van Gennaro Leonardi

Als de vos passie preekt; boer let op je ganzen (of kippen).

Foto door Mojpe. Betekenis: Een huichelaar is niet te vertrouwen.

Aanvaard niet wat ge uit de tweede hand hoort, aanvaard niet de traditie, aanvaard niet een uitspraak alleen omdat die te lezen is in een boek, noch omdat die overeenstemt met uw overtuiging, noch omdat uw leraar het zegt.          Wees uw eigen lamp. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door RF._.studio

Mensen die veel en onbevangen luisteren, hebben ook het meest te vertellen. – Godfried Bomans

Foto door Szilárd Szabó

Laat me je het geheim vertellen dat me naar mijn doel heeft geleid: mijn kracht ligt uitsluitend in mijn vasthoudendheid – Louis Pasteur

Foto door PDPhotos

Wijze mannen spreken omdat ze iets te zeggen hebben; dwazen omdat ze iets moeten zeggen. – Plato

Foto door Kindel Media

De wereld schreeuwt om vrede, haar roep wordt slecht gehoord. We praten er wel over, maar….vrede is een werkwoord! – Rene Speelman

Foto door onbekend

Kritiek is iets dat je gemakkelijk kunt vermijden door niets te zeggen, niets te doen en niets te zijn. – Aristoteles

Foto door Adrian Swancar

Vat niets persoonlijk op. Niets dat anderen doen is vanwege jou. Wat anderen zeggen en doen is een projectie van hun eigen werkelijkheid, hun eigen droom. Als je immuun bent voor de mening van anderen, word je niet het slachtoffer van onnodig lijden.

Foto door Taha Yaqob

Een leider is het beste als mensen amper weten dat hij bestaat, als zijn werk erop zit, zijn doel is bereikt, zullen ze zeggen: we hebben het zelf gedaan. – Lao Zi

Foto door Devanath

Wanneer men de waarheid spreekt, kan men er zeker van zijn, dat men daar vroeger of later op betrapt wordt. – Oscar Wilde

Foto door Pawel Svmanski

Niemand wordt meer gehaat dan hij die de waarheid spreekt. – Plato

Foto door Dominika Roseclay

GEEF, maar zorg ervoor dat je niet gebruikt wordt.
HEB LIEF, maar zorg ervoor dat je je hart niet breekt.
VERTROUW, maar wees niet naïef. 
LUISTER, maar verlies je eigen stem niet. 

Foto door Alexandru Zdrobāu

Je moet mensen altijd vertellen hoe belangrijk ze voor je zijn. ALTIJD.

Foto door Jude beck

Een slechte, waardeloze man gaat rond met sluwe spraak. Hij knipoogt, seint met zijn voet en geeft tekens met zijn vingers. Zijn hart is verdorven, altijd heeft hij kwaad in de zin en lokt hij ruzies uit. – Salomo / Spreuken 6:12-14

Foto door Michael Raab

Verwarring ontstaat als je verstand niet wil horen wat je hart zegt.

Foto door Hernan Pauccara

Verdriet dat ingehouden wordt en geen stem krijgt, kneust het hart. – Mirza Ghalib

Foto door stevenking

Mensen zeggen veel. Dus kijk ik naar wat ze doen.

Foto door Gerd Altmann

Als je altijd met iemand wilt praten, betekent dat dat je depressief bent. – The Essence of Psychology

Foto door onbekend

Veel mensen zullen zeggen dat het meest gewassen lichaamsdeel in 2020 de handen waren. Ik ben het daar mee oneens, het waren de hersenen.

Foto door David Cassolato

Vertel me waar je om lacht, en ik vertel je wie je bent. – Marcel Pagnal

Foto door Jason Moyer

Luister veel, spreek op het juiste moment. – Zeno van Citium

Foto door Mimi Thian

Veroordeel mij niet, tot je mij kent. Onderschat mij niet, tot je mij hebt uitgedaagd en praat niet over mij tot je met mij hebt gesproken.

Foto door Christopher Campbell

Laat uw woorden door drie poorten gaan voordat u spreekt: Is het waar? Is het noodzakelijk? Is het vriendelijk? – Mawlana Jalal-al-Din Rumi

Foto door Kyle Mackie

Ik respecteer iemand die mondig is. Vertel me waarom je van me houdt. Vertel me waarom ik je kwaad heb gemaakt en vertel me hoe ik het goed kan maken. Vertel me alles. Praat.

Foto door Stefano Intintoli

Geluk begint niet bij een relatie, een vakantie, een baan of geld. Het begint bij je eigen gedachten en wat jij ieder dag tegen jezelf zegt.

Foto door Denise Jones

Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen,
vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid,
vriendelijkheid in geven schept liefde. – Lao-Tse

Foto door 30daysreplay Marketingberatung

Zich bezinnen is de grootste deugd, en de wijsheid is het de waarheid te spreken en ernaar te handelen,  met een scherpe aandacht voor de aard der dingen. – Heraclitus

Foto door Praveen Thotagamuwa

Een eerlijk mens spreekt de waarheid, al mag die aanstoot geven, een ijdel mens is het juist om dit laatste te doen. – William Hazlitt

Foto door Diane Helentjaris

En wie zegt dat alleen de waarheid reëel is? 
De leugen is net zo levend als de waarheid, zo niet levendiger. – Iwan Toerenjew

Foto door Jackson David

Denk voordat je spreekt. LEES voordat je denkt.

Foto door unsplash.com

Hoe verder een samenleving van de waarheid afdwaalt, hoe meer ze degenen die haar spreken, zal haten. – George Orwell

Foto door Xandtor

De waarheid spreken voordat het gepast is, getuigt van een slechte smaak. – Marjan Berk

Foto door Obie Fernandez

Zeg wat jij wilt zeggen, in plaats van wat anderen willen horen. – Henry David Thoreau

Foto door Michał Parzuchowski

Een grote leugen is vaak gemakkelijker uit te spreken dan een kleine waarheid. – Peter Sirius

Foto door Łukasz Rawa

Er bestaan slechts twee manieren om de volledige waarheid te vertellen – anoniem en postuum. – Thomas Sowell

Foto door Victor Figueroa

Het onderbewustzijn is onophoudelijk zachtjes aan het mompelen, het is door naar dit gemompel te luisteren dat men de waarheid hoort. – Gaston Bachelard

Foto door Lesly Juarez

Je kunt geen vlindertaal spreken met rupsmensen.

Foto door onbekend

Zullen we stoppen met spreken over:

Foto door onbekend

De enige mensen die boos op je zijn omdat je de waarheid spreekt, 
zijn de mensen die in een leugen leven. 
Blijf de waarheid spreken.

Foto door Tuấn Kiệt Jr.

Er zijn maar heel weinig mensen in je leven die je openlijk dingen vertellen die je moet horen, in plaats van wat je wilt horen, ongeacht de gevolgen. 
Herken die mensen vroeg en houd ze altijd dichtbij. Ze zullen je op de been houden, ze zullen je gezond houden, ze zullen je nederig houden.

Foto door Pixabay 459335

Onze zielen spreken geen menselijke taal; ze communiceren met ons door middel van symbolen, metaforen, visioenen, poëzie, diepe gevoelens en alledaagse magie.

Foto door Erik Mclean

Als je iemands tong uittrekt, bewijs je niet dat hij een leugenaar is, maar vertel je de wereld alleen dat je bang bent voor wat hij zou kunnen zeggen. – George R. R. Martin

Foto door Pixabay 235985

Geen erger venijn dan kwade tongen.

Foto door Gabby K

Het acht-delig pad leidt tot Nirwana: Het rechte geloof, de rechte gezindheid, het rechte spreken, het rechte handelen, de recht inspanning, de rechte opmerkzaamheid, de rechte overpeinzing. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door Adi Perets

Mensen willen niet uit hun gevoel worden gepraat. Mensen willen gehoord, gezien, gevoeld en begrepen worden. – Rachel Samson

Foto door Ana Bregantinson

Weet dit: sommige mensen zullen je niet horen, ongeacht hoeveel, hoe luid, hoe waarheidsgetrouw, hoe liefdevol of hoe diep je spreekt. Wens ze het beste en laat ze gaan.

Foto door Ksenia Chernaya

Het probleem is dat mensen weinig weten, maar veel praten.

Foto door Pressmaster

Door het geloof van mijn leerlingen ging ik denken dat ik de waarheid sprak. – F. Hellers

Foto door RODNAE Productions

Wie bij zijn spreken geen bescheidenheid betracht, zal moeite hebben zijn  woorden goed te maken. – Confucius

Foto door Miquel Henriques

Mensen luisteren niet, zij wachten totdat het hun beurt is om te spreken.

Foto door Free-Photo

Als een natuurlijk betoog een hartstocht of een indruk afschildert, vindt men in zichzelf de waarheid terug van ’t gehoorde. – Blaise Pascal

Foto door Pixabay

De aard van het oratorium is zodanig dat politici en geestelijken altijd de neiging hebben om complexe zaken te simplificeren. Vanaf een preekstoel of een platform vinden zelfs de meest gewetensvolle sprekers het heel moeilijk om de hele waarheid te vertellen. – Aldous Huxley

Foto door Oliver Mussiett

Ik kan dom zijn, zoals je zegt, om te geloven in eer en vriendschap en loyaliteit zonder prijs. Maar dit zijn deugden om gekoesterd te worden, want zonder hen zijn wij niet meer dan beesten die door het land zwerven. – David Gemmell

Foto door Kasuma

In een vrije staat moeten ook de tongen vrij zijn. – Erasmus

Foto van Steve Buissinne

Aangezien een politicus nooit gelooft wat hij zegt, is hij altijd stomverbaasd wanneer anderen hem blijken te geloven. – Charles de Gaulle

Foto door João Marcelo Martins

Grote geesten bespreken ideeën; Doorsnee geesten bespreken gebeurtenissen; Kleine geesten discussiëren over mensen. – Eleanor Roosevelt

Foto door Ben Duchac

Veel zeggen en zeggen wat gezegd moet worden zijn twee. – Sophocles

Foto door tommyyo

Vertel uzelf in uw geheime dromen: “Ik ben gemaakt om alles aan te kunnen.” – Andrew Carnegie

Foto door Aziz Acharki

Laat mij niet zeggen dat dit liefde is, geef mij maar je kleine warme zachte handen; wij zullen dwalen door de schemerlanden, waar dromen leven is. – Adriaan Roland Holst

Foto door onbekend

Vrijheid! schreeuwen ze, net alsof vrijheid iets is dat ooit bestaan heeft. Allemaal goed voor de mensen die dik betaald worden als ze er praatjes over houden achter een veilige microfoon, anders is het nergens goed voor! Het enige wat ik niet wil, dat is geëxploiteerd worden, ik wil niet doen, wat een ander zegt die ik niet om advies gevraagd heb. – Willem Frederik Hermans

Foto door Jackson Schaal

Als je innerlijke zelf praat, luister.

Foto door APatterson

Je kunt beter over je eigen gedachten struikelen, dan over je tong. – Oosterse wijsheid

Foto door Alina Grubnyak

Zeg niet iets over de ander, maar over jezelf.
Bijvoorbeeld niet:
‘jij snapt er niets van’,
maar:
‘ik ben geloof ik niet duidelijk’. – Alberto del Nienta al Nada

Foto van CUsai

Je moet een vrouw nooit tegenspreken. Je moet alleen maar wachten tot ze dat zelf doet. – Humphrey Bogart

Foto door onbekend

Luisteren kan zoveel zeggen.

Foto door Bas van den Eijkhof

De meest beschadigde gevoelens zijn die welke nooit uitgesproken worden.

Foto door Amy Tran

Mensen wennen, hetzij uit angst, hetzij uit eigenbelang of sulligheid zo aan liegen en het herhalen van de leugens dat ze zelfs liegen wanneer ze geloven de waarheid te spreken. – Carlos Ruiz Zafón

Foto door Marc Garrido i Puig

Onderscheid leren maken tussen waarom een mens bepaalde dingen doet en waarom hij zégt dat hij ze doet, is de eerste stap naar zelfkennis. – Carlos Ruiz Zafón

Foto van Gerd Altmann

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.