Roland Topor

Je kunt de professionele fotograaf gemakkelijk herkennen in het midden van een kudde toeristen: hij is degene die zijn camera verbergt.

Erica Jong

What I would like to give my daughter is freedom. And this is something that must be given by example, not exhortation. There are no atheists on turbulent airplanes.

Erica Jong

Wat ik mijn dochter wil geven, is vrijheid. En dit is iets dat door voorbeeld moet worden gegeven, niet door aansporing Er zijn geen atheïsten aan boord in vliegtuigen met turbulentie.

Sophie Scholl

Einer musste ja schließlich damit anfangen. Was wir sagten und schrieben, denken ja so viele. Nur wagen sie nicht, es auszusprechen. Steh zu den Dingen, an die du glaubst. Auch, wenn du alleine dort stehst.

Sophie Scholl

Somebody, after all, had to make a start. What we wrote and said is also believed by many others. They just don’t dare express themselves as we did. Stand up for what you believe in even if you are standing alone.