Hannah Blum

Als iemand openlijk over zijn psychische aandoening praat, ga er dan niet over in discussie. Trek het niet in twijfel. Geef je mening niet. Respecteer hun moed, ga naast hen zitten en zeg gewoon: “Vertel me meer. Ik ben hier om te luisteren.” Iemand de les lezen redt geen levens, luisteren wel.

Theodor Storm

Uiteindelijk hebben idealisten meestal gelijk, al is het soms honderd jaar nadat ze begraven zijn. Niets schokt het gezag en vertrouwen meer dan het gevoel oneerlijk behandeld te worden.