Michael Ellner

Just look at us. Everything is backwards. Everything is upside-down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information, and religion destroys spirituality.

Michael Ellner

Kijk nu naar ons. Alles is verdraait. Alles wordt omgekeerd. Artsen vernietigen gezondheid, advocaten vernietigen gerechtigheid, universiteiten vernietigen kennis, regeringen vernietigen vrijheid, de grote media vernietigen informatie en religie vernietigd spiritualiteit.

Ayn Rand

The truth is not for all men, but only for those who seek it. Just as we must protect the freedom of speech of a communist even though his doctrines are evil, we must protect the right of a racist to use and trade his property. Private racism is not a legal, but a moral… Lees verder Ayn Rand

Ayn Rand

De waarheid is niet voor alle mensen, maar alleen voor degenen die haar zoeken. Net zoals we de vrijheid van meningsuiting van een communist moeten beschermen, hoewel zijn doctrines kwaadaardig zijn, moeten wij het recht van een racist beschermen om zijn eigendom te gebruiken en te verhandelen. Privaat racisme is niet een juridische, maar een… Lees verder Ayn Rand

Willem Frederik Hermans

Vrijheid! schreeuwen ze, net alsof vrijheid iets is dat ooit bestaan heeft. Allemaal goed voor de mensen die dik betaald worden als ze er praatjes over houden achter een veilige microfoon, anders is het nergens goed voor! Het enige wat ik niet wil, dat is geëxploiteerd worden, ik wil niet doen, wat een ander zegt… Lees verder Willem Frederik Hermans

George Gershwin

Jazz I regard as an American folk music; not the only one, but a very powerful one which is probably in the blood and feeling of the American people more than any other style of folk music. Life is a lot like jazz – it’s best when you improvise.