Michael Ellner

Just look at us. Everything is backwards. Everything is upside-down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information, and religion destroys spirituality.

Michael Ellner

Kijk nu naar ons. Alles is verdraait. Alles wordt omgekeerd. Artsen vernietigen gezondheid, advocaten vernietigen gerechtigheid, universiteiten vernietigen kennis, regeringen vernietigen vrijheid, de grote media vernietigen informatie en religie vernietigd spiritualiteit.

Machiavelli

Everyone sees what you appear to be, few experience what you really are. For the friendships which we buy with a price, and do not gain by greatness and nobility of character, though they be fairly earned are not made good, but fail us when we have occasion to use them.

Machiavelli

Iedereen ziet wat je lijkt te zijn, slechts weinigen ervaren wat je werkelijk bent. Want de vriendschappen die we kopen met een prijs, en die we niet winnen door grootheid en nobelheid van karakter, hoewel ze eerlijk verdiend zijn, worden niet goed gemaakt, maar laten ons in de steek als we de gelegenheid hebben om… Lees verder Machiavelli

Ayn Rand

Just as we must protect the freedom of speech of a communist even though his doctrines are evil, we must protect the right of a racist to use and trade his property. Private racism is not a legal, but a moral matter – and can only be fought through private means, such as an economic… Lees verder Ayn Rand

Ayn Rand

Net zoals we de vrijheid van meningsuiting van een communist moeten beschermen, hoewel zijn doctrines kwaadaardig zijn, moeten wij het recht van een racist beschermen om zijn eigendom te gebruiken en te verhandelen. Privaat racisme is niet een juridische, maar een morele zaak – en kan alleen bevochten worden met private middelen, zoals een economische… Lees verder Ayn Rand

Willem Frederik Hermans

Vrijheid! schreeuwen ze, net alsof vrijheid iets is dat ooit bestaan heeft. Allemaal goed voor de mensen die dik betaald worden als ze er praatjes over houden achter een veilige microfoon, anders is het nergens goed voor! Het enige wat ik niet wil, dat is geëxploiteerd worden, ik wil niet doen, wat een ander zegt… Lees verder Willem Frederik Hermans