Michael Ellner

Just look at us. Everything is backwards. Everything is upside-down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information, and religion destroys spirituality.

Michael Ellner

Kijk nu naar ons. Alles is verdraait. Alles wordt omgekeerd. Artsen vernietigen gezondheid, advocaten vernietigen gerechtigheid, universiteiten vernietigen kennis, regeringen vernietigen vrijheid, de grote media vernietigen informatie en religie vernietigd spiritualiteit.

Machiavelli

Everyone sees what you appear to be, few experience what you really are. For the friendships which we buy with a price, and do not gain by greatness and nobility of character, though they be fairly earned are not made good, but fail us when we have occasion to use them.

Machiavelli

Iedereen ziet wat je lijkt te zijn, slechts weinigen ervaren wat je werkelijk bent. Want de vriendschappen die we kopen met een prijs, en die we niet winnen door grootheid en nobelheid van karakter, hoewel ze eerlijk verdiend zijn, worden niet goed gemaakt, maar laten ons in de steek als we de gelegenheid hebben om… Lees verder Machiavelli

Ayn Rand

What is the basic, the essential, the crucial principle that differentiates freedom from slavery? It is the principle of voluntary action versus physical coercion or compulsion.

Ayn Rand

Wat is het fundamentele, het essentiële, het cruciale principe dat vrijheid onderscheidt van slavernij? Het is het principe van vrijwillige actie versus fysieke dwang.

Willem Frederik Hermans

De mens zal eraan moeten wennen te leven in een wereld zonder vrijheid, goedheid en waarheid. Het zal binnenkort op de lagere school worden onderwezen! Deze oorlog is nog maar een voorproefje van de wereld die komt! Dictatoriale regeringen stellen geen belang in de waarheid, hun grootste zorg is het bestrijden van meningen die voor… Lees verder Willem Frederik Hermans