Henry Rollins

I have come to regard November as the older, harder man’s October. I appreciate the early darkness and cooler temperatures. It is a month for a quieter, slightly more subdued celebration of summer’s death as winter tightens its grip. The month of November makes me feel that life is passing more quickly. In an effort… Lees verder Henry Rollins

Henry Rollins

Ik ben november gaan beschouwen als de oktober van de oudere, hardere man. Ik waardeer de vroege duisternis en de koelere temperaturen. Het is een maand voor een stillere, iets ingetogener viering van de dood van de zomer, terwijl de winter zijn greep verstevigt. De maand november geeft mij het gevoel dat het leven sneller… Lees verder Henry Rollins

Tove Jansson

One evening in August, you have an errand outdoors, and all of a sudden, it’s pitch-black. It is still summer, but the summer is no longer alive. August is the border between summer and autumn. It is the most beautiful month I know.

Tove Jansson

Op een avond in augustus doe je een boodschap buiten en ineens is het aardedonker. Het is nog steeds zomer, maar de zomer leeft niet meer. Augustus is de grens tussen zomer en herfst. Het is de mooiste maand die ik ken.