Thomas Sowell

The constitution cannot protect us unless we protect the Constitution. The fact that so many successful politicians are such shameless liars is not only a reflection on them, it is also a reflection on us. When the people want the impossible, only liars can satisfy. People will forgive you for being wrong, but they will… Lees verder Thomas Sowell

Thomas Sowell

De grondwet kan ons niet beschermen als wij de grondwet niet beschermen. Het feit dat zoveel succesvolle politici zulke schaamteloze leugenaars zijn, is niet alleen een weerspiegeling van henzelf, maar ook van ons. Als het volk het onmogelijke wil, kunnen alleen leugenaars voldoen. Mensen zullen je vergeven dat je ongelijk hebt, maar ze zullen je… Lees verder Thomas Sowell

Johan W. Schotman

Vertrouw op jezelf en vertrouw op morgen. Wees moedig, houd vol en durf! Ons leven is kort en de laatste dag neemt van je weg met een laatste lach ook je laatste zorgen.