Thomas Sowell

It is usually futile to try to talk facts and analysis to people who are enjoying a sense of moral superiority in their ignorance. There are only two ways of telling the complete truth – anonymously and posthumously.

Thomas Sowell

Het is doorgaans nutteloos om te proberen feiten en analyses uit te leggen aan mensen die in hun onwetendheid een gevoel van morele superioriteit genieten. Er bestaan slechts twee manieren om de volledige waarheid te vertellen – anoniem en postuum.

Johan W. Schotman

Vertrouw op jezelf en vertrouw op morgen. Wees moedig, houd vol en durf! Ons leven is kort en de laatste dag neemt van je weg met een laatste lach ook je laatste zorgen.