Thomas Malory

Therefore all ye that be lovers call unto your remembrance the month of May. It was the month of May, the month when lovers, subject to the same force which reawakens the plants, feel their hearts open again, recall past trusts and past vows, and moments of tenderness, and yearn for a renewal of the… Lees verder Thomas Malory

Thomas Malory

Daarom roept u, allen die minnaars zijn, de maand mei in herinnering. Het was de maand mei, de maand waarin minnaars, onderworpen aan dezelfde kracht die de planten doet ontwaken, hun hart weer open voelen gaan, terugdenken aan vroegere vertrouwensrelaties en geloften, en momenten van tederheid, en verlangen naar een vernieuwing van het magische bewustzijn… Lees verder Thomas Malory

Lucy Larcom

June falls asleep upon her bier of flowers. In vain are dewdrops sprinkled o’er her, in vain would fond winds fan her back to life, her hours are numbered on the floral dial. When April steps aside for May, like diamonds, all the raindrops glisten, fresh violets open every day to some new bird, each… Lees verder Lucy Larcom

Lucy Larcom

June valt in slaap op haar baar met bloemen. Tevergeefs worden dauwdruppels over haar besprenkeld, tevergeefs willen winden haar weer tot leven wekken, haar uren zijn geteld op de bloemenwijzerplaat. Als april opzij stapt voor mei, glinsteren alle regendruppels als diamanten, verse viooltjes openen zich elke dag voor een nieuwe vogel, elk uur dat we… Lees verder Lucy Larcom

Fennel Hudson

December, being the last month of the year, cannot help but make us think of what is to come. May, more than any other month of the year, wants us to feel most alive.

Fennel Hudson

Omdat december de laatste maand van het jaar is, kunnen we niet anders dan nadenken over wat ons te wachten staat. Mei wil, meer dan welke andere maand van het jaar dan ook, dat we het meeste uit het leven halen.