Becky Albertalli

Heeft u ooit van die willekeurige nachten waarin uw hersenen zich niet willen afsluiten, ook al voelt uw lichaam zich als vijfhonderd pond uitgeput?

Audre Lorde

The white fathers told us: I think, therefore I am. The black goddess within each of us – the poet – whispers in our dreams: I feel, therefore I can be free. You cannot use someone else’s fire; you can only use your own. And in order to do that, you must first be willing… Lees verder Audre Lorde

Audre Lorde

De witte vaders vertelden ons: ik denk, dus ik besta. De zwarte godin in ieder van ons – de dichter – fluistert in onze dromen: ik voel, daarom kan ik vrij zijn. Je kunt het vuur van iemand anders niet gebruiken; je kunt alleen je eigen vuur gebruiken. En om dat te kunnen doen, moet… Lees verder Audre Lorde