Francis King

On this June day, the buds in my garden are almost as enchanting as the open flowers. Things in bud bring in the heat of a June noontide, the recollection of the loveliest days of the year, those days of May when all is suggested, nothing yet fulfilled.

Francis King

Op deze dag in juni zijn de knoppen in mijn tuin bijna net zo betoverend als de open bloemen. Dingen in knop brengen de hitte van een middag in juni, de herinnering aan de mooiste dagen van het jaar, die dagen van mei waarop alles wordt voorgesteld, maar nog niets is vervuld.

Sara Coleridge

February brings the rain, thaws the frozen lake again. January brings the snow, makes our feet and fingers glow. Dull November brings the blast, Then the leaves are whirling fast. Hot July brings cooling showers, apricots, and gillyflowers. March brings breezes loud and shrill, Stirs the dancing daffodil. June brings tulips, lilies, roses, fills the… Lees verder Sara Coleridge

Sara Coleridge

Februari brengt de regen en ontdooit het bevroren meer weer. Januari brengt de sneeuw, laat onze voeten en vingers gloeien. Saaie november brengt de explosie, dan dwarrelen de bladeren snel. Heet juli brengt verkoelende buien, abrikozen en anjelieren. Maart brengt briesjes luid en schel, ontroert de dansende narcis. Juni brengt tulpen, lelies, rozen, vult de… Lees verder Sara Coleridge

Carlos Ruiz Zafón

When lying, what must be taken into account is not the plausibility of the lie, but the greed, vanity and stupidity of the recipient. One never lies to people; they lie to themselves. A good liar gives fools what they want to hear. Thats the secret. Blessed is he against whom the idiots rage, for… Lees verder Carlos Ruiz Zafón

Carlos Ruiz Zafón

Stilte is alleen maar nodig als men iets waardevols te zeggen heeft. In het zwijgen lijken zelfs narren wijzen. De zeggingskracht van een betoog is recht evenredig aan de intelligentie van degene die het formuleert, net als zijn geloofwaardigheid dat is aan de stomheid van degene voor wie het is bedoeld. Als het op liegen… Lees verder Carlos Ruiz Zafón