John Mayer

Just be fucking honest about how you feel about people while you’re alive. Sometimes you tell someone to never call you again and then the phone rings and you hope it’s them. It’s the most twisted logic of all time.

John Mayer

Wees gewoon eerlijk over hoe je over mensen denkt tijdens je leven. Soms zeg je tegen iemand dat hij je nooit meer mag bellen en dan gaat de telefoon en hoop je dat hij/zij het is. Het is de meest verdraaide logica aller tijden.