Waarheid

De enige plaats waar u de waarheid kunt vinden is in uw geweten en uw hart.

Foto door Ron Lach

Het ego is doodsbang voor de waarheid. En de waarheid is dat het ego niet bestaat. – Byron Katie

Foto door onbekend

De waarheid zal je bevrijden, maar eerst kan ze je mateloos irriteren. – Susan Scott

Foto door to Anisetus Palma

Graag omkleedt men zwakke waarheden met krachtige woorden. – Paul Heyse

Foto door Dorsaf Sayeh

Alles wat we horen is een mening, geen feit. Alles wat we zien is een perspectief, niet de waarheid. – Marcus Aurelius

Foto door Hayes Potter

Voor een ware dialoog moet je er van uitgaan dat de ander wel eens gelijk zou kunnen hebben. – Hans Georg Gadamer

Foto door Charles Deluvio

O, Waarheid, vergeet mij! – Fernando Pessoa

Foto door onbekend

Het lijkt alsof onze gedachten ons niet met rust laten…., maar de waarheid is dat wij onze gedachten niet met rust kunnen laten.

Foto door onbekend

Mijn religie is het zoeken van de waarheid… ook al weet ik dat ik die nooit zal vinden. – Miguel de Unamuno

Foto door Bea Arnold

De waarheid heeft geen agenda. – George S. Patton Jr.

Foto door Myriams-Fotos

Waarheid en vrijheid komen nergens dichter bij elkaar dan op het kruispunt liefde. – Anton van Duinkerken

Foto door Nina Uhlíková

Waar geen liefde is, is geen waarheid. – Ludwig Feuerbach

Foto door Karolina Grabowska

Vrije studie is ’t onbelemmerd streven naar waarheid. – Multatuli

Foto door Gordon Johnson

Met volle teugen drinken wij de vleiende leugen, en druppelsgewijze slikken wij de bittere waarheid. – Denis Diderot

Foto door Rob Mulally

Men kan in de wereld wel leven van waarzeggen maar niet van de waarheid zeggen. – Georg Christoph Lichtenberg

Foto door Susanna Marsiglia

Liever wil ik met Plato dwalen, dan met hen die de waarheid kennen. – Marcus Tullius Cicero

Foto door Bea Arnold

Leugenaars verdienen niet anders dan ongeloof, zelfs als ze de waarheid spreken. – Aisopos

Foto door Stefan Cosma

Langs velerlei wegen kwam ik tot mijn waarheid; niet langs een ladder ben ik gestegen tot de hoogte, waar mijn oog over zijn verten dwaalt. – Friedrich Nietzsche

Foto door Bea Arnold

Kennis kun je omzetten in macht, en axioma’s in regels van bruikbaarheid en plicht. Maar kennis zelf is geen macht. Wijsheid is macht; En haar eerste minister is gerechtigheid, de geperfectioneerde wet van waarheid. – Albert Pike

Foto door Siora Photography

Ik ben altijd eerlijk geweest. De waarheid is interessanter, en als je de waarheid vertelt, hoef je nooit je sporen uit te wissen. – Real Live Preacher

Foto door 👀 Mabel Amber

Stom is de waarheid kennen, de waarheid zien, maar nog steeds de leugens geloven. – Morgan Freeman

Foto door DeMar Jones

Want in de kunst bestaat er niet zoiets als een universele waarheid. Een waarheid in de kunst is die waarvan de tegenstrijdigheid ook waar is. – Oscar Wilde

Foto door onbekend

Ik wil geen jaknikkers. Ik wil dat iedereen tegen mij de waarheid zegt. Ook al wordt hij ervoor ontslagen. – Wiet van Broeckhoven

Foto door Lukas

Ik reis in diepste wezen om de controle over mijn leven te verliezen en dichter bij die ene waarheid te komen: dat leven gevaarlijk en veranderlijk is en dat ik mijn lot niet ken. Raar genoeg kan ik daarbij vrijer ademhalen. – Tessa de Loo

Foto door Christiaan Huynen

Ik geloof in de kracht van de verbeeldingskracht om de wereld opnieuw te maken, om de waarheid in ons los te laten, om de nacht tegen te houden, om de dood te overstijgen, om snelwegen te bekoren, om onszelf in de gunst brengen bij vogels, om het vertrouwen te werven van gekken. – J. G. Ballard

Foto door Casey Horner

Ik ben voor de waarheid, wie het ook zegt. Ik ben voor gerechtigheid, wie het ook is voor of tegen. Ik ben in de eerste plaats een mens en als zodanig ben ik voor iedereen en voor wat de mensheid als geheel ten goede komt.                    – Malcolm X

Foto door Yasser Mutwakil

Hoed u er voor, een onwaarschijnlijke waarheid te zeggen. – Thomas Fuller

Foto door 愚木混株 cdd20

Blijkbaar zijn samenzweringen nu stenografie voor onuitsprekelijke waarheid. – Gore Vidal

Foto door Khashayar Kouchpeydeh

Ethische axioma’s worden niet heel anders gevonden en getest dan de axioma’s van de wetenschap. De waarheid is wat de test van ervaring doorstaat. – Albert Einstein

Foto door v2osk

De waarheid is dat feiten zelden de waarheid bewijzen. Waarom? Omdat de waarheid alleen binnen een reis wordt gevonden. – Harold J. Duarte Bernhardt

Foto door Avi Chomotovski

De waarheid verdwijnt met het vertellen ervan. – Lawrence Durrell

Foto door Johannes Krupinski

Elke waarneming van de waarheid is de ontdekking van een analogie. – Henry David Thoreau

Foto door Ron Lach

Het zoeken naar de waarheid is de edelste bezigheid van de mens; de publicatie ervan is een plicht. – Madame de Staël

Foto door Bruno van der Kraan

De waarheid is in deze tijden zo duister en de leugen zo ingeburgerd, dat we haar niet kunnen kennen, tenzij we de waarheid liefhebben. – Blaise Pascal

Foto door onbekend

Hij die de waarheid niet brult als hij de waarheid kent, maakt zichzelf de handlanger van leugenaars en vervalsers. – Charles Péguy

Foto door martk

De waarheid is dat alle mensen die macht hebben, gewantrouwd moeten worden. – James Madison

Foto door Zoltan Tasi

De waarheid is dat mannen de vrijheid beu zijn. – Benito Mussolini

Foto door Arek Socha

De waarheid is niet voor alle mensen, maar alleen voor degenen die haar zoeken. – Ayn Rand

Foto door Shrikesh Kumar

Waarheid is er voor altijd absoluut, maar mening is waarheid gefilterd door stemmingen, het bloed, de waarneming van de toeschouwer. – Wendell Phillips

Foto door Michael Carruth

De waarheid wordt niet alleen geschonden door onwaarheid; het kan geweld aan worden gedaan door stilte. – Henri Frédéric Amiel

Foto door Gerd Altmann

Er zijn weinig naakten die zo verwerpelijk zijn als de naakte waarheid. – Agnes Repplier

Foto door Tiffany Freeman

De waarheid ligt op de lippen van stervende mannen. – Matthew Arnold

Foto door Sharon McCutcheon. Betekenis: Vaak wordt pas op het sterfbed de waarheid vertelt.

Waarheid zal altijd waarheid zijn, ongeacht gebrek aan begrip, ongeloof of onwetendheid. -William Clement Stone

Foto door Frank Holleman

Ik denk dat je soms moet liegen om de waarheid te vinden. – Scott Westerfeld

Foto door Paul Hermann

Ik spreek de waarheid niet zo veel als ik zou willen, maar zoveel als ik durf, en ik durf een beetje meer naarmate ik ouder word. – Michel de Montaigne

Foto door Andrea Piacquadio

Wanneer je waarheid hebt, moet deze met liefde worden gegeven, anders zullen de boodschap en de boodschapper worden afgewezen. – Mahatma Gandhi

Foto door Andres Ayrton

Waarheid is waarheid Tot het einde van de afrekening. – William Shakespeare

Foto door Sora Shimazaki

Alle waarheden zijn gemakkelijk te begrijpen als ze eenmaal zijn ontdekt; het gaat erom ze te ontdekken. – Galileo Galilei

Foto door Taryn Elliott

Waarheid, wanneer niet gezocht, komt zelden aan het licht. – Oliver Wendell Holmes

Foto door Andrew Neel

Onwetendheid is te verkiezen boven dwaling, en hij is minder ver verwijderd van de waarheid die niets gelooft dan hij die gelooft wat verkeerd is. – Thomas Jefferson

Foto door Orione Conceição

In oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer. – Aeschylus

Foto door Pixabay

De waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. – Oscar Wild

Foto door Ron Lach

De naakte waarheid is altijd beter dan de best geklede leugen. – Ann Landers.

Photo by Abdullah Ali

Om een bevredigende beslissing over de waarheid te kunnen geven, is het nodig eerder een arbiter te zijn dan een partij bij het geschil. – Aristoteles

Foto door Egor Myznik

De minste aanvankelijke afwijking van de waarheid wordt later duizendvoudig vermenigvuldigd. – Aristoteles

Foto door Benjamin Voros

Het pad is geen rechte lijn; het is een spiraal. Je komt voortdurend terug op dingen waarvan je dacht dat je ze begreep en ziet diepere waarheden. – Barry H. Gillespie

Foto door Bea Arnold

De enige ware wijsheid is weten dat je niets weet. – Isocrates

Foto door Vishnu Vasu

Een leugen is al driemaal rond de aarde gelopen, eer de waarheid haar schoenen aantrekt. – Mark Twain

Foto door Steve Watts

Als je alle heilige geschriften gelezen hebt en alle kennis is teruggevloeid in het woordeloze, verbranden ze in het vuur van inzicht. Blad voor blad openbaart zich de naakte waarheid. Niets is heilig omdat alles heilig is. – Marc B

Foto door Suzy Hazelwood

Waren de vensters van de ziel werkelijk gereinigd, dan zouden we alles kunnen zien, zoals het waarlijk is: Eindeloos! – William Blake

Foto door Kurt Cotoaga

Oorlog bepaalt niet wie gelijk heeft – alleen wie er over is. -Bertrand Russell

Foto door Stijn Swinnen

Wanneer men de waarheid spreekt, kan men er zeker van zijn, dat men daar vroeger of later op betrapt wordt. – Oscar Wilde

Foto door Pawel Svmanski

We ontwikkelen ons door te spelen. De waarheid is dat spelen de meest serieuze activiteit ter wereld is.

De waarheid blijft verborgen voor wie vervuld is van begeerten en haatgevoelens. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door cottonbro

Niemand wordt meer gehaat dan hij die de waarheid spreekt. – Plato

Foto door Dominika Roseclay

Een mens moet zowel buitengewoon stom als harteloos zijn, als hij gelooft dat er geen deugd of waarheid is, maar enkel aan zijn eigen kant. – Joseph Addison

Foto door Daniel Fazio

De waarheid heeft een gerust hart. – William Shakespeare

Foto door Melissa Askew

Wat er gebeurt als je liefde voor de waarheid belangrijker voor je wordt dan wat anderen van je denken.

Foto door Disha Sheta

Mythen waarin geloofd wordt, neigen waarheid te worden. – George Orwell

Foto door Riccardo Chiarini

Tegenwoordig zijn de meeste mensen niet op de hoogte van wat er werkelijk gebeurt, omdat de waarheid niet in de kranten staat en vroeger niet omdat er geen kranten waren. – W. F. Hermans

Foto door Roman Kraft

Elke grote waarheid begint als heiligschennis. – George Bernard Shaw

Foto door Igor Flek

Een goede roman vertelt de waarheid over de held; maar een slechte roman vertelt de waarheid over de auteur. – Gilbert Keith Chesterton

Foto door Andriyko Podilnyk

Voordat je iemand bedriegt, moet er rekening mee houden dat de waarheid haar eigen tempo kent, maar altijd op haar bestemming aankomt.

3955
Foto door onbekend

Familie betekent niet: geheimen bewaren, op eieren lopen, liegen om de vrede te bewaren, doen alsof anderen gezond zijn als ze dat niet zijn, op de tenen lopen voor de waarheid, evenementen bijwonen die het genezingsproces doen ontsporen, slechte keuzes verdedigen, giftig gedrag vertonen, blijvend loyaal zijn aan destructieve patronen, of behoeften opofferen in een poging anderen te beschermen of te redden. – Lori Deschene

Foto door krakenimages

Een grote leugen is aannemelijker dan de waarheid. – Ernest Hemingway

Foto door brotiN biswaS

De waarheid is een illusie, en de illusie is een waarheid. – Remy de Gourmont

Foto door Randy Jacob

De waarheid is ons te eenvoudig; 
wij houden niet van hen, die onze illusies ontmaskeren. – Ralph Waldo Emerson

Foto door Dawid Zawiła

De waarheid is dat er geen zuiver ras is en dat het baseren van de politiek op een etnografische analyse is als het focussen op een hersenschim. 
De nobelste landen, Engeland, Frankrijk, Italië, zijn die waar het bloed het meest gemengd is. 
Is Duitsland in dit opzicht een uitzondering? 
Is het een puur Germaans land? 
Wat een illusie! 
Het hele zuiden is Gallisch geweest. 
Het hele oosten, vanaf de Elbe, is Slavisch. – Ernest Renan

Foto door Samuel Ferrara

Een illusie verliezen betekent een andere waarheid winnen. Maar wie klaagt over het verlies, was deze winst niet waard. – Arthur Schnitzer

Foto door Tima Miroshnichenko

Soms willen mensen de waarheid niet horen
omdat ze niet willen dat hun illusies vernietigd worden. – Friedrich Nietzsche

Foto door Priscilla Du Preez

Distinctie is onverenigbaar met alle buitensporigheid, van welke aard ook, en zij bestaat voornamelijk uit waarheid en eenvoud. – Emmeline Raymond

Foto door Chloe Kala

Ik ben, al schrijvend, niet geïnteresseerd in de waarheid. Mijn enige zorg is dat de laatste zin ’n beetje past bij de voorlaatste. – Gerrit Komrij

Foto door Suzy Hazelwood

Een geloof dat een botsing met de waarheid niet kan overleven, valt niet te betreuren.

Foto door Dima Valkov

Drie dingen kunnen niet lang worden verborgen; de zon, de maan en de waarheid. – Siddharta gautama Boeddha

Foto door Micah Williams

De meeste mensen willen de waarheid niet echt. Ze willen gewoon constante geruststelling dat wat ze geloven de waarheid is. – Jake Thompson

Foto door TheMindJournal

De waarheid klinkt vaak zo ongeloofwaardig. – Agatha Christie

Foto door Nicola Abrescia

De waarheid is altijd vreemd, vreemder dan fictie. – Lord George Byron

Foto door Pixabay 266429

Vriendschap is een regenboog tussen twee harten die zeven kleuren delen: liefde, verdriet, geluk, waarheid, geloof, vertrouwen en respect.

Foto door Cleverpix

Als er oorlog komt is het eerste slachtoffer de waarheid. – Hiram Warren Johnson

Foto door Valentin Salja

Naakt kan de waarheid voor het volk niet verschijnen. – Arthur Schopenhauer

Foto door Dylan Sauerwein

Elke hoge waarheid is de vereniging van twee tegenstrijdigheden. – Frederick W. Robertson

Foto door Pawel Czerwinski

Alles wat ik van politici vraag, is dat ze zich ertoe beperken de wereld te veranderen en niet ook de waarheid. – Jean Paulhan

Foto door Markus Winkler

Een politicus spreekt alleen de waarheid als hij zich vergist. – Karel Jonckheere

Foto door Kevin Grieve

Een dogma is niets anders dan de opgezette huid van de waarheid. – Henry Ward Beecher

Foto door Nick Karvounis

Hoe meer verslavingen je hebt, hoe slechter je in staat bent de waarheid over jezelf te erkennen. Niet het zoeken van de waarheid is de kunst, haar te leren verdragen, daar gaat het om. – Connie Palmen

Foto door Marcos Paulo Prado

De naakte waarheid, daar hebben de mensen niets aan, want die waarheid hebben ze thuis ook. – Gerard Reve

Foto door Christopher Campbell

De waarheid in de politiek is iedere bewering waarvan niet kan worden bewezen dat ze gelogen is. – Sir Rupert Antonie Jay

Foto door Kyle Glenn

Heel weinig mensen geven echt om vrijheid, om de waarheid, heel weinig. Heel weinig mensen hebben lef, het soort lef waarvan een echte democratie afhankelijk moet zijn. Zonder mensen met dat soort lef, sterft een vrije samenleving of kan niet worden geboren. – Doris Lessing

Foto door Kristaps Ungurs

Geloof degenen die de waarheid zoeken, twijfel aan degenen die haar hebben gevonden. – André Gide

Foto door Priscilla Du Preez

Het is niet de waarheid die de mens groot maakt, maar de mens die de waarheid groot maakt. – Confucius

Foto door Peter van Geest

Dictatoriale regeringen stellen geen belang in de waarheid, hun grootste zorg is het bestrijden van meningen die voor de staat gevaarlijk worden geacht. Democratische regeringen zijn niet vrij van vrees voor de waarheid. In elke gemeenschap, ook een democratische, kunnen vermoedens opduiken waarvan niemand wil dat zij zekerheden worden. – Willem Frederik Hermans

Foto door Kyle Glenn

Zij die worden geleid door waarheid en wijsheid kunnen honing halen uit onkruid. – William Cowper

Foto door onbekend

Het enige wat je met liegen bereikt, is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt. – Aristoteles

Foto door onbekend

Nee zeggen vanuit je diepste overtuiging, is beter dan ja zeggen om te behagen, of erger nog, om moeilijkheden te vermijden. – Mahatma Ghandi

Foto door Pixource

Laat uw woorden door drie poorten gaan voordat u spreekt: Is het waar? Is het noodzakelijk? Is het vriendelijk? – Mawlana Jalal-al-Din Rumi

Foto door Kyle Mackie

Een overdrijving is een waarheid die haar geduld heeft verloren. – Kahlil Gibran

Foto door Jakob Owens

Wees selectief in welke strijd je aangaat. Vaak is innerlijke rust veel fijner dan gelijk krijgen.

– Foto door Nik Shuliahin

Wie de waarheid heeft, hoeft noch slim, noch sluw te zijn. – Toon Hermans

Foto door K. Mitch Hodge

Het is een droefgeestige waarheid dat zelfs grote mannen arme familieleden hebben. – Charles Dickens

Foto door Iulian M.

De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn. – Johan Cruijff

Foto door Priscilla Du Preez

Het is moeilijk om tegelijk de waarheid en de mensen het naar de zin te maken. – Thomas Mann

Foto door Antenna

Om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afzijdigheid van de kudde. En dat alleen al is genoeg om de mens banger te maken dan de dood. Want de mens is een kuddedier. – Søren Kierkegaard

Foto door Krzysztof Kowalik

Alleen de waarheid kan het onrecht tarten; de waarheid óf de liefde. – Albert Camus

Foto door Alexander Grey

Onnadenkend respect voor autoriteit is de grootste vijand van de waarheid. – Albert Einstein

Foto door Ricardo Arce

De antithese is de enge poort waardoor de dwaling het liefst naar de waarheid sluipt. – Friedrich Nietzsche

Foto door Zoltan Tasi

De dichter moet slechts één voorbeeld hebben: de natuur; slechts één gids: de waarheid. – Victor Hugo

Foto door Laura Chouette

Ik zag met het oog van mijn ziel het Licht dat nooit verandert. Wie de Waarheid kent, kent dat Licht, en wie het kent, kent de eeuwigheid. – Augustinus

Foto door Artem Kovalev

Leugen is de godsdienst van slaven, maar waarheid is de godheid van de vrije mens. – Maxim Gorki

Foto door Nathan Dumlao

Waarheid komt niet tot ons uit de duisternis, maar uit de zon. – Augustinus van Hippo

Foto door Luis Graterol

Koppigheid komt niet voort uit aanhankelijkheid aan de waarheid, doch uit onderwerping aan vooroordelen. – John Locke

Foto door James Fuller

Kunst is niet een studie van de positieve werkelijkheid, maar een zoeken naar de waarheid. – George Sand

Foto door Vlad Kutepov

De waarheid is altijd spannend, dus hanteer haar. Zonder haar is het leven saai. – Pearl S. Buck

Foto door Alexander Krivitskiy

Iedereen denkt waarschijnlijk dat ik een wilde nymfomane ben, dat ik een onverzadigbare seksuele lust heb, maar de waarheid is, is dat ik liever een boek lees. – Madonna

Foto door Toa Heftiba

Er ligt een diepere betekenis in de sprookjes van mijn kindertijd, dan in de waarheid die door het leven wordt onderwezen. – Friedrich von Schiller

Foto door Cederic Vandenberghe

Het verleden werd gewist, het wissen werd vergeten, de leugen werd de waarheid. – George Orwell

Foto door Sérgio André

Zich bezinnen is de grootste deugd, en de wijsheid is het de waarheid te spreken en ernaar te handelen,  met een scherpe aandacht voor de aard der dingen. – Heraclitus

Foto door Praveen Thotagamuwa

Zo is het volk: weinig beoordeelt het volgens de waarheid, veel volgens de ingeving van het ogenblik. – Marcus Tullius Cicero

Foto door CHUTTERSNAP

Al is het dagblad nog zo snel, 
de waarheid achterhaalt het wel. – Jan Greshoff

Foto door Wan Chen

Als de Republikeinen ophouden met leugens over de Democraten te vertellen, zullen wij stoppen met het vertellen van de waarheid over hen. – Adlai Ewing Stevenson II

Foto door Derick McKinney

De waarheid is van geen enkel heilig schrift het exclusieve eigendom. – Mahatma Ghandi

Foto door Timothy Eberly

De waarheid is wat ieder mens nodig heeft om te leven en toch van niemand kan krijgen of kopen. – Franz Kafka

Foto door Łukasz Rawa

De waarheid ligt meestal aan de rand, niet in het midden. – Henry Miller

Foto door Oleg Chursin

De woorden van de waarheid zijn eenvoudig. – Aeschylus

Foto door Wikipedia

Door een instinct, sterker dan het verstand, verbindt onze ziel altijd schoonheid met waarheid. – Henry Theodore Tuckerman

Foto door Bart LaRue

Een eerlijk mens spreekt de waarheid, al mag die aanstoot geven, een ijdel mens is het juist om dit laatste te doen. – William Hazlitt

Foto door Diane Helentjaris

En wie zegt dat alleen de waarheid reëel is? 
De leugen is net zo levend als de waarheid, zo niet levendiger. – Iwan Toergenjew

Foto door Jackson David

Evenals het licht zichzelf en de duisternis openbaart, evenzo is de waarheid toetssteen van zichzelf en van het onware. – Spinoza

Foto door Jaeyoung Geoffrey Kang

Geloven is een daad van het verstand dat instemt met de goddelijke waarheid op aandrang van de wil die door God met Zijn genade daartoe is aangezet. – Thomas van Aquino

Foto door Patricia Abdallah

In oorlogstijd is de waarheid zo kostbaar dat ze altijd moeten worden bijgewoond door een lijfwacht van leugens. – Winston Churchill

Foto door Hasan Almasi

Net zoals zij die niet meer van Plato houden dan van de Waarheid, nooit over de drempel van de academie kunnen komen, zo kunnen zij die niet méér van Schoonheid houden dan van Waarheid, nooit het binnenste heiligdom van de kunst kennen. – Oscar Wilde

Foto door PZ Z

O Waarheid, vergeet mij! – Fernando Pessoa

Foto door onbekend

Om de waarheid te vinden, moet men de massa de rug toedraaien. – Fantanelle

Foto door Ilham Wicaksono

Twee linker-handschoenen maken geen paar handschoenen. 
Twee halve waarheden maken geen waarheid. – Multatuli

Foto door Peter van Geest

Vaak beweert men sommige dingen te begrijpen, meer om zijn verstand dan om de waarheid te eren. – Jean Antoine Petit-Senn

Foto door Manny Moreno

We ontdekken de waarheid niet: we creëren het. – Antoine de Saint-Exepéry

Foto door Sharon Pittaway

Wij zijn geboren om de waarheid te zoeken. – Michel Eyquem de Montaigne

Foto door Alex Hockett

Als u zich afvraagt: ‘hoe kan ik loskomen van een conflict?’, Schept u een ander probleem en vergroot het conflict, terwijl u, als u het gewoon als een feit wilt zien – zoals je een of ander concreet voorwerp ziet – helder, direct – wezenlijk de waarheid zult begrijpen van een leven, waarin geheel en al geen conflict is. – Jiddu Krishnamurti

Foto door Bia Andrade

Bezinning over jezelf, de waarheid aanvaarden over eigen fouten en gebreken is de enige weg naar zielen vrede en begrip voor anderen. – Phil Bosman

Foto door Candice Picard

De dubbelzijdigheid van de werkelijkheid is de dubbelzinnigheid van de waarheid; zoo is de leer van de waarheid eene leer van werkelijke en ware dubbelzinnigheid. – G. J. P. J. Bolland

Foto door Roman Fox

De geschiedenis heeft haar waarheid, de legende de hare. – Victor Hugo

Foto door Daniele Franchi

De geschiedkundige waarheid is gemaakt uit het zwijgen van de doden. – Etienne Rey

Foto door Leonardo Yip

De tijd is de vader van de waarheid. – François Rabelais

Foto door Niklas Kickl

De waan heeft evenveel, neen, meer recht van bestaan dan de waarheid. Want miljoenen bestaan door de waan en enkelen slechts kunnen met de waarheid leven. – P. C. Brederode

Foto door Brunetto Ziosi

Hoe verder een samenleving van de waarheid afdwaalt, hoe meer ze degenen die haar spreken, zal haten. – George Orwell

Foto door Xandtor

De waarheid gaat nooit de leugen berispen; haar oprechtheid is alleen al de strengste berisping. – Henry David Thoreau

Foto door Daniil Kuželev

De waarheid in duistere woorden hullend. – Vergilius

Foto door Jez Timms

De waarheid is het kenmerk van zichzelf en van de onwaarheid. – Spinoza

Foto door Michael Carruth

De waarheid spreken voordat het gepast is, getuigt van een slechte smaak. – Marjan Berk

Foto door Obie Fernandez

Een dwaling is des te gevaarlijker, naarmate zij meer waarheid bevat. – Henri Frédéric Amiel

Foto door Boudewijn Huysmans

Een politicus spreekt alleen maar de waarheid als hij een andere politicus een leugenaar noemt. – Harvey Kurtzmann

Foto door Science in HD

En wat is per slot van rekening een leugen? ’t Is slechts de waarheid in vermomming. – Lord George Byron

Foto door Ava Sol

Er is één ding, dat alle misverstand uit de weg ruimt, de waarheid. – Wladyslaw Walenty Fedorowicz

Foto door Jon Tyson

Er is een wereld van verschil tussen waarheid en feiten. Feiten kunnen de waarheid verdoezelen. – Maya Angelou

Foto door Carlos Muza

Er is slechts één noodzaak, de waarheid; daarom is er maar één kracht, het recht. – Victor Hugo

Foto door Joel & Jasmin Førestbird

Er zijn vele feiten, maar slechts één Waarheid. De feiten kunnen onder woorden gebracht worden, de Waarheid niet. – Inayat Khan

Foto door piyush dubey

Geen waarheid gelooft men die men bij d’arme vindt,
Wel leugens uit de mond van het gegoede kind. – Friedrich Rückert

Foto door Muhammad Muzamil

Het ene lijkt op het al, alles is slechts het ene. Als deze waarheid eenmaal werkelijkheid is, wat kan mij dan het onvolmaakte schelen? – Seng-ts’an

Foto door Pulak Bhagawati

Het is onmogelijk discussiëren met iemand, die zegt de waarheid niet te zoeken, maar deze reeds te kennen. – Romain Rolland

Foto door LinkedIn Sales Navigator

Hoe edeler de waarheid of het gevoelen, des te minder zin heeft de vraag, wie de auteur is. – Ralph Waldo Emerson

Foto door Leighann Blackwood

Iedere waarheid komt eerst als dwaalleer in de wereld, want de wereld is altijd van gisteren. – Egon Friedell

Foto door 🇻🇪 Jose G. Ortega Castro

Ik ben 24 uur per dag bezig met wat de waarheid verspild heeft. – A. F. Th. van der Heijden

Foto door Aaron Burden

Ken ik mijn verhouding tot mij zelf en tot de buitenwereld, dan noem ik dat waarheid. En zo kan ieder zijn eigen waarheid hebben en is het toch steeds dezelfde. – Johann Wolfgang von Goethe

Foto door Zach Vessels

Kritiek is de beweging waarin het subject zich het recht verschaft de waarheid op haar machtseffecten en de macht op haar waarheidspreken te ondervragen. Kortom, kritiek is de kunst van de vrijwillige onslaafsheid. – Michel Foucault

Foto door Markus Winkler

Leugens kunnen een oorlog starten, de waarheid, aan de andere kant, kan hele legers stoppen. – Otto von Bismarck

Foto door cottonbro

Menselijke wezens zijn blijkbaar onbegrensd in staat zichzelf voor de gek te houden door hun eigen leugens voor waarheid te houden. – Ronald Laing

Foto door Markus Winkler

Niets geeft zekerheid behalve de waarheid, niets geeft zoveel rust als het eerlijke zoeken naar de waarheid. – Blaise Pascal

Foto door Emma Frances Logan

Mensen zullen over het algemeen feiten accepteren als waarheid alleen als de feiten overeenkomen met wat ze al geloven. – Andy Rooney

Foto door Håkon Grimstad

Subjectiviteit is de waarheid. – Søren Kierkegaard

Foto door Kasper Rasmussen

Vergissingen leven in de nabijheid van de waarheid en daarom misleiden ze ons. – Saädi

Foto door krakenimages

Waarheid is net een toverbal die om de drie seconden van kleur veranderd. – Arnon Grünberg

Foto door Toni Reed

Wat de ziel tevreden stelt, is de waarheid. – Walt Whitman

Foto door Ilya Shishikhin

Wat ik aan liegen haat, los van het feit dat je zo verdomd goed moet onthouden wat je vertelt hebt, is dat de eerste leugen altijd een hele keten van nieuwe leugens oproept. Voor je er erg in hebt ben je zover dat je je kapot schrikt als je jezelf betrapt op het vertellen van de waarheid. – Kees van Beijnum

Foto door Paul Hermann

Wat men verzint om u te vermaken zij zo dicht mogelijk bij de waarheid. – Horatius

Foto door Adrien King

Als de naakte waarheid zich verveelt, verkleedt ze zich in paradox. – Karel Jonckheere

Foto door Charlotte Butcher

Als uit de waarheid een belediging voortkomt is het beter dat de belediging komt, dan dat de waarheid verborgen bleef. – Hiëronymus

Foto door Michal Matlon

Bijval der menigte is nooit een getuigenis der waarheid. – Gotthold Epharim Lessing

Foto door Nicholas Green

Bismarck heeft van de journalisten gezegd, dat het meest mensen zijn, die hun roeping hebben gemist. De waarheid is nog veel erger: het zijn meest mensen, die hun roeping niet hebben gemist. – ernst Hohenemser

Foto door Austin Distel

De beste manier om je op de waarheid te concentreren, is de anderen uit het beeld weg te nemen. – Deepak Chopra

Foto door Andrew Neel

Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door Gita Krishnamurti

De waarheid gaat ten gronde aan datgene, waarvan de dwaling leeft; de bijval der wereld. – Ernst Hohenemser

Foto door Roger Harris

De waarheid gaat voort en niets zal het stoppen. – Émile Zola

Foto door Ibin Siraj

De waarheid is dat ik nog nooit iemand voor de gek gehouden heb. Ik laat wel toe dat mannen zich soms zelf voor de gek houden. – Marilyn Monroe

Foto door Jarvik Joshi

Of je nu denkt dat je iets kunt of denkt dat je iets niet kunt, in beide gevallen heb je gelijk. – Wim Hof

Foto door Constant Loubier

De waarheid komt eerder uit fouten voort dan uit verwarring. – Francis Bacon

Foto door Jaredd Craig

De waarheid komt steeds tot stand en tot groei in de strijd met de leugen. – Mao Tse Toeng

Foto door Nikola Majksner

De waarheid kunnen we proeven, voelen en zien. Die praten we onszelf niet aan. – William Butler Yeats

Foto door Tachina Lee

De waarheid schijnt te sterk in het aangezicht van de leugen. – Joost van den Vondel

Foto door Kyle Cleveland

De waarheid van een mens is in de eerste plaats dat wat hij verbergt. – André Malraux

Foto door Analise Benevides

Een aforisme: de eerste helft van de waarheid. – Barend Rijdes

Foto door Álvaro Serrano

Nee, we hebben geen slaap meer nodig. 
Het zijn onze zielen die moe zijn, niet ons lichaam. 
We hebben de natuur nodig. 
We hebben magie nodig. 
We hebben avontuur nodig. 
We hebben vrijheid nodig. 
We hebben de waarheid nodig. 
We hebben stilte nodig. 
We hebben niet meer slaap nodig, we moeten wakker worden en leven. – Brooke Hampton

Foto door Linus Nylund

Een geloofwaardige leugen is de meest perfecte uitdaging voor de waarheid. – Robert Sabatier

Foto door Noah Windler

Een goed leugenaar spreekt meestal de waarheid. – Jean de Boisson

Foto door Lysander Yuen

Een grote leugen is vaak gemakkelijker uit te spreken dan een kleine waarheid. – Peter Sirius

Foto door Łukasz Rawa

Er rijpt geen oogst van waarheid uit zaden van leugen. – A. S. C. Wallis

Foto door Carl Nenzen Loven

Er bestaan slechts twee manieren om de volledige waarheid te vertellen – anoniem en postuum. – Thomas Sowell

Foto door Victor Figueroa

Er zit een kern van waarheid in elk idee dat lang genoeg meegaat om afgezaagd genoemd te worden. – Irving Berlin

Foto door Alessandro Bianchi

Evenals complimenten zelden geheel zonder leugens zijn, zo zijn grofheden ook zelden geheel zonder waarheid. – Gotthold Ephraim Lessing

Foto door Tuce

Film is de leugen van het leven en de waarheid van de droom. – Harry Kümel

Foto door Aachal

Het is de meeste mensen minder te doen om de waarheid, dan wel om versterkt te worden in hunne opvattingen. – Willem Cornelis Winkler

Foto door Markus Winkler

Het is veel gemakkelijker de waarheid in het gezicht te slaan, dan haar in het gezicht te zien. – Fliegende Blätter

Foto door Timothy Eberly

Het onderbewustzijn is onophoudelijk zachtjes aan het mompelen, het is door naar dit gemompel te luisteren dat men de waarheid hoort. – Gaston Bachelard

Foto door Lesly Juarez

Je vindt de weg door de weg kwijt te raken.

Foto door Kristopher Roller

Wees selectief in je strijd, soms is vrede beter dan gelijk hebben.

Foto door Nathan Dumlao

De mens leeft liever binnen een comfortabele leugen, dan in de ongemakkelijke waarheid.

Foto door Paul Blenkhorn

Als je de waarheid niet vindt waar je nu bent, waar anders wil je haar dan vinden? – Dogen Zenji

Foto door Cody Black

De enige mensen die boos op je zijn omdat je de waarheid spreekt, 
zijn de mensen die in een leugen leven. 
Blijf de waarheid spreken.

Foto door Tuấn Kiệt Jr.

Er zijn maar heel weinig mensen in je leven die je openlijk dingen vertellen die je moet horen, in plaats van wat je wilt horen, ongeacht de gevolgen. 
Herken die mensen vroeg en houd ze altijd dichtbij. Ze zullen je op de been houden, ze zullen je gezond houden, ze zullen je nederig houden.

Foto door Pixabay 459335

Twijfel dat de sterren vuur zijn, twijfel dat de zon beweegt, twijfel of de waarheid liegt, maar nooit dat ‘k u bemin. – William Shakespeare

Foto door Casey Horner

Wees niet bang voor de weg der waarheid, wees beducht voor het gebrek aan mensen die het bewandelen. – Robert F. Kennedy

Foto door The Lazy Artist Gallery

Integriteit is mezelf de waarheid vertellen. Eerlijkheid is de waarheid vertellen aan andere mensen. – Spencer Johnson

Foto door Nikita Krasnov

Het acht-delig pad leidt tot Nirwana: Het rechte geloof, de rechte gezindheid, het rechte spreken, het rechte handelen, de recht inspanning, de rechte opmerkzaamheid, de rechte overpeinzing. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door Adi Perets

Als je twijfelt, vertel dan de waarheid. – Mark Twain

Foto door Nick Bondarev

Recht is iets kroms dat verbogen is. – Maarten Toonder

Foto door Pixabay 159832

Weet dit: sommige mensen zullen je niet horen, ongeacht hoeveel, hoe luid, hoe waarheidsgetrouw, hoe liefdevol of hoe diep je spreekt. Wens ze het beste en laat ze gaan.

Foto door Ksenia Chernaya

Het probleem met het leren van de waarheid is dat je het zelfvertrouwen verliest dat je verkrijgt door dom te zijn. – D. B. C. Pierre

Foto door Isaac Taylor

Het vinden van de waarheid, dat is het naderen tot waarheid, zou niet zo moeilijk wezen, als we minder lafhartig waren. In zeer veel gevallen durven we niet weten wat waar is. – Multatuli

Foto door Moose Photos

De vrijheid des dichters kent geen grenzen en hij acht zich niet gebonden door de historische waarheid. – Ovidius

Foto door cottonbro

De waarheid der waarheden is de liefde. – Philip James Bailey

Foto door Skitterphoto 9267

Hoeveel grote geesten hebben voor de waarheid geleden, in alle tijden. – Charles Dickens

Foto door Brian James

In de kern van elk sprookje ligt een waarheid die het verhaal zijn kracht geeft. – Susan Wiggs

Foto door Tú Nguyễn

De waarheid heeft geen speciale tijd. Haar tijd is altijd precies wanneer het het meest achterhaald lijkt. – Albert Schweitzer

Foto door James Wheeler

De waarheid is als een geslepen diamant: ze heeft vele facetten. – Joannes Marijnen

Foto door Evie Shaffer

Een leugen is vaak slechts een anachronisme, een late anticipatie op de waarheid. – Robert Sabatier

Foto door Maksim Goncharenok

Door het geloof van mijn leerlingen ging ik denken dat ik de waarheid sprak. – F. Hellers

Foto door RODNAE Productions

De dwalende man vervangt geweld voor wat hij aan waarheid en kracht mist. – Johann Wolfgang von Goethe

Foto door Pixabay 163431

Een feit is een feit en geen waarheid; duizenden feiten zijn nog niet één waarheid. – G. J. P. J. Bolland

Foto door Markus Spiske

Waarheid is waarheid, al komt ze van een vijand en al wordt zij met kwaadaardigheid uitgesproken. – George Lillo

Foto door Alex Bogo 2nd Accident

Een leugen kan minder leugenachtig zijn dan een welgekozen waarheid. – Jean Rostand

Foto door RODNAE Productions

Een leugentje om bestwil is altijd vergeeflijk. Wie echter zonder noodzaak de waarheid zegt, verdient geen toegeeflijkheid. – Karl Kraus

Foto door Peter van Geest

Een reden misschien waarom de romanschrijvers meer en meer afstand proberen te houden van journalisten is dat de romanschrijvers de waarheid proberen te schrijven en de journalisten proberen om fictie te schrijven.                           – Graham Greene

Foto door Ivan Samkov

De waarheid is belangrijker dan de feiten. – Frank Lloyd Wright

Foto door element digital

De waarheid is dat de meesten van ons proberen anderen gelukkig te maken, enkel wanneer ze gelukkig kunnen zijn op een manier die wij goedkeuren. – Robert Lynd

Foto door cottonbro

De waarheid is de dochter van de tijd; en ik voel geen schaamte de vroedvrouw te zijn. – Johannes Kepler

Foto door Tatiana Syrikova

De waarheid is de eerste naam van God, de gerechtigheid is zijn tweede. – Jean-Baptiste Henri Lacordaire

Foto door Cliford Mervil

Eenvoud is altijd het kenmerk van waarheid geweest. – Maurice Chapelan

Foto door Paula Schmidt

Wat ’n bedrog eigenlijk: de mensen laten lachen om de waarheid. – Fons Jansen

Foto door Gratisography

Alleen op papier heeft de mensheid glorie, schoonheid, waarheid, kennis, deugd en blijvende liefde bereikt. – George Bernard Shaw

Foto door Pixabay

Alles wat we van de waarheid weten, is dat de absolute waarheid, buiten ons bereik ligt. – Nicolaas van Cusa

Foto door Faaiq Ackmerd

Als een natuurlijk betoog een hartstocht of een indruk afschildert, vindt men in zichzelf de waarheid terug van ’t gehoorde. – Blaise Pascal

Foto door Pixabay

Bevestig niets met een eed, zelfs de waarheid niet. – Menander van Athene

Foto door RODNAE Productions

Champagne is, als je de waarheid zoekt, beter dan een leugendetector. – Graham Greene

Foto door cottonbro

Datgene wat verkregen wordt kan de waarheid niet zijn. De waarheid moet ontdekt worden. – Inayat Khan

Foto door Inayat Khan

De aard van het oratorium is zodanig dat politici en geestelijken altijd de neiging hebben om complexe zaken te simplificeren. Vanaf een preekstoel of een platform vinden zelfs de meest gewetensvolle sprekers het heel moeilijk om de hele waarheid te vertellen. – Aldous Huxley

Foto door Oliver Mussiett

Om de waarheid te vinden, moet je jezelf aanvaarden, enig krachtiger instrument bestaat niet. – Swami Prajnanapada

Foto door Stock Snap

Een stap van de waarheid, en gij zijt er mijlen van verwijdert. – Fliegende Blätter

Foto door Rido Alwarno

Een waarheid is een pleisterplaats op een weg zonder einde. – Gustave le Bon

Foto door Quang Nguyen Vinh

Een waarheid wordt pas goed doorzichtig door de herinnering aan de weg die er heen leidt. – Comtesse de Beausaq

Foto door Johannes Plenio

De waarheid is als een hondenfluitje, alleen bepaalde mensen kunnen het horen.

Foto door bol.com

Het schijnt, dat alle bijgeloof iets natuurlijks tot grond heeft, en dat vele dwalingen zijn voortgekomen uit een misbruikte waarheid. – Voltaire

Foto door David Keindel

Als je de waarheid vertelt, hoef je niets te onthouden. – Mark Twain

Foto door Minimalism

Blijf niet zoeken naar de waarheid; laat slechts je overtuigingen los. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door Mystic Art Design

Elke waarheid is alleen maar waarheid tot op zekere hoogte; komt zij aan haar grens dan komt er een kontrapunt en wordt zij onwaarheid. – Søren Kierkegaard

Foto door Andreas Fickl

Je moet de mening van de meerderheid niet verwarren met de waarheid.

Foto door Iker Gómez

De waarheid is niet langer verborgen, nu verbergen mensen zich voor de waarheid.

Foto door Rene Asmussen

De waarheid klinkt als haar tegendeel. – Lao-Tse

Foto door Jacob Buchhave

Een leugen die een keer wordt verteld, blijft een leugen, maar een leugen die duizend keer wordt verteld, wordt de waarheid. – Joseph Goebbels

Foto van OpenClipart-Vectors

Verloren illusies zijn gevonden waarheden. – Multatuli

Foto door Charles “Duck” Unitas

Op een dag vroeg de dood aan het leven: “Waarom haat iedereen mij… en houdt iedereen van jou?”
Het leven glimlachte “Omdat ik een mooie leugen ben, terwijl jij een trieste waarheid bent.”

Foto door onbekend

Begrijpen is glimlachen naar de eeuwigheid.

Foto door chermiti Mohamed

Mensen wennen, hetzij uit angst, hetzij uit eigenbelang of sulligheid zo aan liegen en het herhalen van de leugens dat ze zelfs liegen wanneer ze geloven de waarheid te spreken. – Carlos Ruiz Zafón

Foto door Marc Garrido i Puig

De pure en simpele waarheid is zelden puur en nooit eenvoudig. -Oscar Wilde

Foto door Ron Lach

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.