Mensen

Arrogantie en grofheid zijn de zijwielen van de levensfiets, voor zwakke mensen die zonder hen hun evenwicht niet kunnen bewaren. – Laura Therese Márquez

Foto door onbekend

Zwakke mensen wreken. Sterke mensen vergeven. Intelligente mensen negeren.- Albert Einstein

Foto door Isabella Skye

Als er hoop is voor deze wereld, dan ligt die in kleine gebaren van menselijke vriendelijkheid.

Foto door onbekend

Om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afzijdigheid van de kudde. En dat alleen al is genoeg om de mens banger te maken dan de dood. Want de mens is een kuddedier. – Søren Kierkegaard

Foto door Krzysztof Kowalik

Wat de mens bevrijdt van angst – ik verzeker je dat die vrijheid dan volledig is – is besef hebben van angst zonder die te benoemen, zonder te proberen de angst te ontkennen of te ontlopen, zonder de wens in een andere innerlijke toestand te verkeren. – Jiddu Krishnamurti

Foto door onbekend

Geef om wat andere mensen denken, en je zult altijd hun gevangene zijn. – Lao Tse

Foto door Engin Akyurt

Te veel mensen kennen tegenwoordig de prijs van alles en de waarde van niets. – Ann Landers

Foto door Chris Curtner

Politiek is wanneer mensen hun woorden en daden kiezen op basis van hoe ze willen dat anderen reageren in plaats van op basis van wat ze werkelijk denken. – Patrick Lencioni

Photo by Jon Tyson

De POLITIEK, is de kunst te beletten dat mensen zich bemoeien met hun eigen zaken. – Paul Valéry

Foto door Marius Oprea

Alleen op papier heeft de mensheid glorie, schoonheid, waarheid, kennis, deugd en blijvende liefde bereikt. – George Bernard Shaw

Foto door Pixabay

De rust die komt als je niet meer geeft om wat ze zeggen. Of denken, of doen. Alleen wat je doet. – Marcus Aurelius

Foto door Bea Arnold

We hebben een sociaal netwerk nodig dat de menselijke natuur positief beïnvloedt.

Foto door Preethi Viswanathan

Duizend redenen tot grommen, duizend redenen om te vrezen houden dag aan dag de dwaas, nooit de wijze mens, gevangen. – Narayan Pandit

Foto door interviewenlair

Zoals een stroom onstuimig voorgaat en niet wederkeert, zo gaat het leven van de mens voorbij en komt niet terug. Zelfs hij die duizend jaren leeft zal sterven en vergaan. – Siddhartha Gautama Boeddha

Foto doort Kazuend

Zolang als een mens zichzelf in de weg staat, lijkt alles hem in de weg te staan. – Marc B

Foto door onbekend

Wees altijd een eersteklas versie van jezelf, in plaats van een tweederangs versie van iemand anders. – Judy Garland

Foto door Everett Collection

Wij zijn geen mensen die een spirituele ervaring hebben. Wij zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben. – Pierre Teilhard de Chardin

Foto door Bea Arnold

Je kunt het karakter van een man gemakkelijk beoordelen aan de hand van hoe hij mensen behandelt die niets voor hem kunnen doen. – Johann Wolfgang von Goethe

Foto door Zhang Kenny

Tevredenheid heeft niets te maken met een eigen huis, de natuur of andere mensen te maken. Tevredenheid heeft slechts één thuis: je eigen hart. – Ayya Khema

Foto door onbekend

Ik haat het als mensen me vragen “Waarom ben je zo stil?” Omdat ik ben. Zo functioneer ik. Ik vraag niet aan anderen: “Waarom ben je zo luidruchtig? Waarom praat je zo veel?” Het is onbeleefd. – Rowan Atkinson

Foto door gmx.at

Alle menselijke wijsheid wordt in twee woorden samengevat; wachten en hopen. – Alexandre Dumas

Foto door Free Walking Tour Salzburg

Neem geen kritiek aan van mensen van wie je geen advies zou aannemen. – Kyle Freedman

Foto door Bea Arnold

Respect is iets dat je als een verplichting aan de mensheid geeft. Vertrouwen is iets dat wordt verdiend door het consequent tonen van respect.

Foto door Bea Arnold

Er is een verschil tussen geluk en wijsheid: hij die zichzelf de gelukkigste mens vindt, is dat ook; maar hij die denkt dat hij de wijste is, is over het algemeen de grootste dwaas. – Francis Bacon

Foto door prettysleepy1

Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft de mens de liefde nodig om mens te worden. – Phil Bosmans

Foto door Marcelo Gerpe

Niemand heeft het gemakkelijk. Iedereen heeft problemen. Je weet nooit wat mensen doormaken. Dus pauzeer voordat je anderen gaat beoordelen, bespotten of bekritiseren. Iedereen vecht zijn eigen unieke oorlog.

Foto door Molnár Bálint

De mens is het enige schepsel dat weigert te zijn wat hij is. – Albert Camus

Foto door Priscilla Du Preez

Hij die de voedselvoorziening controleert, controleert de mensen; hij die de energie controleert, kan hele continenten controleren; hij die het geld controleert, kan de wereld controleren. – Henry Kissinger

Foto door Pixabay

De realiteit is zoals ze is, niet zoals men wil dat ze is. – F. Zappa

Foto door Andreas Kind

Ieder mens heeft een bestemming en het toeval helpt mee om die te bereiken.

Foto door Dan DeAlmeida

Een mens bezorgt zichzelf een boel ellende door zo graag aardig gevonden te willen worden. – Miep Diekmann

Foto door logoxiyaan maldives

Angst doodt meer mensen dan de dood. – George S. Patton Jr.

Foto door onbekend

Wees eerlijk tegenover eerlijke mensen. Wees ook eerlijk tegenover niet-eerlijke mensen. Zo komt eerlijkheid tot stand. – Lao-Tse

Foto door Cottonbro

Een groot man is hij die het hart van een kind niet heeft verloren. – Mencius

Foto door jonas mohamadi

Ik ben voor de waarheid, wie het ook zegt. Ik ben voor gerechtigheid, wie het ook is voor of tegen. Ik ben in de eerste plaats een mens en als zodanig ben ik voor iedereen en voor wat de mensheid als geheel ten goede komt.                    – Malcolm X

Foto door Yasser Mutwakil

De mensheid wordt egoïstischer, we moeten ons juist verbinden, niet gescheiden blijven in onze eigen ruimtes.

Foto door Gerd Altmann

Het kan me niet schelen wat andere mensen van mij denken. Ik geniet van mijn leven met mijn eigen regels.

Foto door Fernando Brasil

Het zoeken naar de waarheid is de edelste bezigheid van de mens; de publicatie ervan is een plicht. – Madame de Staël

Foto door Bruno van der Kraan

Mensen kunnen twijfelen aan wat je zegt, maar ze zullen geloven wat je doet. – Lewis Cass

Foto door Bea Arnold

Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten. – Confucius

Foto door onbekend

Geef wat je ook doet of met wie je ook bent je gave van aandacht. – Jim Rohn

Foto door John Hain

De waarheid is dat alle mensen die macht hebben, gewantrouwd moeten worden. – James Madison

Foto door Zoltan Tasi

De waarheid is niet voor alle mensen, maar alleen voor degenen die haar zoeken. – Ayn Rand

Foto door Shrikesh Kumar

Als je tevreden bent met gewoon jezelf te zijn en niet vergelijkt of wedijvert, zal iedereen je respecteren. – Lao-Tse

Foto door Maksim Goncharenok

Iedereen heeft een geest die kan worden verfijnd, een lichaam dat op de een of andere manier kan worden getraind, een geschikt pad om te volgen. Je bent hier om je innerlijke goddelijkheid te realiseren en je aangeboren verlichting te manifesteren. – Morihei Ueshiba (grondlegger Aikido)

Foto door Harry Cunningham.

Op technisch vlak heeft de mens ongelooflijke vooruitgang geboekt, desondanks is hij nog net zo oorlogszuchtig, hebberig, afgunstig en vervuld van grote smart als duizenden jaren geleden. – Jiddu Krishnamurti

Foto door Dawnydawny

Het is toch waanzin dat de mensen het leven zien zoals het is, en niet zoals het zou moeten zijn. – George Simenon

Foto door Siviwe Kaptey

Mensen zullen geen tijd voor je hebben als je altijd boos bent of klaagt. – Stephen Hawking

Foto door Antonio Visali

Al onze broeders hebben op deze wereld niets anders nodig dam mensen die in staat zijn aandacht aan hen te schenken. – Simone Weil

Foto door Fran Hogan

Een wijs mens creëert zijn eigen lot. – Michel de Montaigne

Foto door Dorota Dylka

De hele wereld is een toneel,
en alle mannen en vrouwen slechts spelers:
ze hebben hun uitgangen en hun ingangen;
en één man in zijn tijd speelt vele rollen,
zijn daden zijn zeven eeuwen. – William Shakespeare

Foto door Wendy Wei

Stilte is de ruimte rond iedere handeling en ieder samenleven als mensen.
Vriendschap vraagt geen woorden – het is een eenzaamheid bevrijd van de angst van de eenzaamheid. – Dag Hammarskjöld

Foto door Jaime Reimer

Je kunt niet eenzaam zijn als je van de persoon houdt met wie je alleen bent. – Wayne Dyer

Foto door Art Hauntington

Als je voor één mens in je leven wat betekend hebt, dan heb je niet vergeefs geleefd. – Dag Hammarskjöld

Foto door wikipedia

Ik val, ik sta op, ik maak fouten. Ik leef, ik leer, ik ben gekwetst maar ik leef. Ik ben een mens, ik ben niet perfect, maar ik ben dankbaar.

Foto door Kitera Dent

Elke oorlog is een symptoom van het falen van de mens als denkend dier. – John Steinbeck

Foto door Wikipedia

Regeringen willen geen intelligente bevolking omdat mensen die kritisch kunnen denken niet geregeerd kunnen worden. Ze willen een publiek dat net slim genoeg is om te blijven stemmen en corrupte politici te kiezen. – George Carlin

Foto door onbekend

Zolang een persoon in staat is tot zelfvernieuwing, is hij een levend wezen. – Henri-Frédéric Amiel

Foto door Susan Wilkinson

Een druppel inkt kan een miljoen mensen aan het denken zetten. – Lord George Byron

Foto door Aaron Burden

De reden waarom mensen wakker worden, is omdat ze eindelijk niet meer akkoord gaan met dingen die hun ziel beledigen.

Foto door Amy Humphries

Overtuiging is eigenlijk de laagste vorm van menselijke kennis. Het vereist geen verantwoordelijkheid, geen begrip. De hoogste vorm van kennis is empathie, want het vereist dat we ons ego opschorten en in de wereld van een ander leven. – Bill Bullard

Foto door Nick Fewings

Wanneer mensen innerlijk rustig zijn, kunnen ze in elke situatie rustig zijn. Wanneer mensen innerlijk onrustig zijn, zullen ze ook in de bergen geen rust kunnen vinden. Alles hangt van jou af. Het leven gaat voorbij als een bliksemflits in een droom. Voordat we onze huidige vorm ontvingen, hadden we een ander aangezicht, ons oorspronkelijke aangezicht. We kunnen dat niet zien met onze ogen. We kunnen het enkel zien d.m.v. wijsheid. – Chi-h’eng

Foto door Nicola Pavan

Er zijn mensen die zorgen voor geluk waar ze komen, anderen zorgen daarvoor als ze weggaan. – Oscar Wilde

Foto door onbekend

Religie is voor mensen die bang zijn voor de hel. Spiritualiteit is voor mensen die er zijn geweest.

Foto door Maria Lupan

Twee procent van de mensen denkt, drie procent van de mensen denkt dat ze denken, en vijfennegentig procent van de mensen zou liever sterven dan denken. – George Bernard Shaw

Foto door New York Times

Een leider is het beste als mensen amper weten dat hij bestaat, als zijn werk erop zit, zijn doel is bereikt, zullen ze zeggen: we hebben het zelf gedaan. – Lao Zi

Foto door Devanath

De mens is niet de som van wat hij al heeft, maar eerder de som van wat hij nog niet heeft, van wat hij zou kunnen hebben. – Jean-Paul Sartre

Foto door Darius Bashar

De wereld zou er veel beter uitzien als meer mensen de handen eens wat vaker in de mouwen zouden houden. – Midas Dekkers

Foto door Austin Park

Behandel goede mensen goed.
Behandel niet-goede mensen ook goed.
Zo komt goedheid tot stand. – Lao-Tse

Foto door Danie Franco

We leven in een omgekeerde wereld, waar een goed mens naar de psycholoog moet gaan om te leren de dingen te kunnen verdragen die een slecht mens doet.

Foto door Tom Barret

De grootsheid van mensen wordt afgemeten aan de loyaliteit van hun hart en de nederigheid van hun ziel.

Foto door Yosoyyo

Vasthouden aan woede is als GIF drinken en verwachten dat de andere persoon zal sterven. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door JJ Jordan

Een mens moet zowel buitengewoon stom als harteloos zijn, als hij gelooft dat er geen deugd of waarheid is, maar enkel aan zijn eigen kant. – Joseph Addison

Foto door Daniel Fazio

Een groot mens heeft twee harten: het ene bloedt en het andere verdraagt. – Kahlil Gibran

Foto door Jasmine Waheed

Je moet mensen altijd vertellen hoe belangrijk ze voor je zijn. ALTIJD.

Foto door Jude beck

Gelukkig worden sommigen geboren met een spiritueel immuunsysteem dat vroeg of laat het illusoire wereldbeeld dat vanaf hun geboorte door sociale conditionering op hen is geënt, verwerpt. Ze beginnen te voelen dat er iets niet klopt en gaan op zoek naar antwoorden. Innerlijke kennis en bijzondere, opgedane, ervaringen laten hen een kant van de werkelijkheid zien waar anderen zich niet van bewust zijn, en zo begint hun reis van ontwaken. Elke stap van de reis wordt gemaakt door het hart te volgen in plaats van de menigte te volgen en door kennis te verkiezen boven de sluiers van onwetendheid. – Henri Bergson

Foto door paul voie

Ik ben de gevoelige. Ik ben de dwaze. 
Ik heb een groot hart. Ik geef om je. Als ik van je hou, hou ik heel veel van je. Als ik je vriend ben, 
kun je me vertrouwen. Ik hou van andere dwazen. 
Ik hou van mensen met een groot hart. 
Als je dit leest en vertelt, stuur ik je een dikke knuffel, mijn groothartige, dwaze vriend. – Jane Lightworker

Foto door Daniel Absi

Rijk is de mens met rust in het hoofd en Liefde in zijn Hart. – Patrick Mundus

Foto door Samuel Silitonga

Wat er gebeurt als je liefde voor de waarheid belangrijker voor je wordt dan wat anderen van je denken.

Foto door Disha Sheta

Een slechte, waardeloze man gaat rond met sluwe spraak. Hij knipoogt, seint met zijn voet en geeft tekens met zijn vingers. Zijn hart is verdorven, altijd heeft hij kwaad in de zin en lokt hij ruzies uit. – Salomo / Spreuken 6:12-14

Foto door Michael Raab

Mensen zijn geschapen om van te houden. Dingen zijn gemaakt om te gebruiken. De reden dat de wereld in chaos verkeert, is omdat er van dingen wordt gehouden en mensen worden gebruikt. – John Green

Foto door Girl with the red hat on

Elke keer dat een persoon opstaat en zegt: 
“Wacht even, dit is verkeerd”, 
helpt het andere mensen om hetzelfde te doen. – Doris Lessing

Foto door Taylor Simpson

Dank aan de speciale mensen in mijn leven die zonder oordeel hebben geluisterd, zonder voorwaarden hebben geholpen, me met empathie hebben begrepen en van me hebben gehouden, wat er ook gebeurde.

Foto door Markus Spiske

Je kunt mensen niet  helpen door permanent voor hen te doen wat ze zelf moeten doen. – Abraham Lincoln

Foto door Pixabay 37072

Veel mensen zullen zeggen dat het meest gewassen lichaamsdeel in 2020 de handen waren. Ik ben het daar mee oneens, het waren de hersenen.

Foto door David Cassolato

Ik heb dit jaar veel geleerd… Ik heb geleerd dat dingen niet altijd gaan zoals je had gepland, of zoals je denkt dat ze zouden moeten. En ik heb geleerd dat er dingen zijn die fout gaan die niet altijd worden opgelost of weer in elkaar worden gezet zoals ze voorheen waren. Ik heb geleerd dat sommige kapotte dingen kapot blijven, en ik heb geleerd dat je slechte tijden kunt doorstaan en naar betere kunt blijven zoeken, zolang je mensen hebt die van je houden.

Foto door Philip Myrtorp

Het menselijk ras is uniek. We hebben een doel: bewust bouwen aan een samenleving waarvan de leden zich één, één geheel voelen. Die eenheid zal ons naar een nieuw bewustzijnsniveau van het universum en daarbuiten brengen.

Foto door Tijmen van Dobbenburgh

Soms willen mensen de waarheid niet horen
omdat ze niet willen dat hun illusies vernietigd worden. – Friedrich Nietzsche

Foto door Priscilla Du Preez

Op een dag ben je voor sommige mensen slechts een herinnering. Doe je best om een goede te zijn.

Foto door Jarmoluk

De mensen zouden niet zoveel moeten nadenken over wat ze moeten doen; ze zouden veel meer moeten nadenken over wat zij zijn. Zouden zij goed zijn en zou hun levenswijze goed zijn, dan zouden zij licht uitstralen, en dan zou er een heerlijk licht uitgaan van al hun werken. Als je rechtvaardig bent, dan is ook wat je doet rechtvaardig. Denk niet dat je heiligheid kun grondvesten op daden; veeleer groeit heiligheid uit de grond van je liefde wezen. Want niet de daden heiligen ons, maar wij moeten de daden heiligen. – Meister Eckhart von Hochheim

Foto door Cottonbro

Gezond verstand is geen geschenk, het is een straf. Omdat je te maken hebt met iedereen die het niet heeft.

Foto door Omid Armin

Mensen om me heen en toch alleen, met niemand samen…zoekend in de levensstroom en dan beamen;…ik ben niet alleen. Ik ben Al-één. Ik ben samen,…één. – Marc B

Foto door onbekend

Het leven is te kort om tijd door te brengen met mensen die het geluk uit je zuigen.

Foto door Nathan Dumlao

De natuur telt geen uren. Alleen de mens wil weten hoe laat het is. – Eckhart Tolle

Foto door Pierre Bamin

Ik ben op een punt gekomen in mijn leven waar ik het niet meer nodig vind op mensen te moeten maken…
Ze accepteren me maar zoals ik ben of anders maar niet…
Dat is hun verlies, niet het mijne.

Foto door Pixabay

Menselijke wezens zijn blijkbaar onbegrensd in staat zichzelf voor de gek te houden door hun eigen leugens voor waarheid te houden. – Ronald Laing

Foto door Markus Winkler

Mensen zullen over het algemeen feiten accepteren als waarheid alleen als de feiten overeenkomen met wat ze al geloven. – Andy Rooney

Foto door Håkon Grimstad

Hoe meer wijsheid je bereikt en hoe bewuster je wordt, hoe gekker je bij anderen overkomt.

Foto door onbekend

Bijval der menigte is nooit een getuigenis der waarheid. – Gotthold Ephraim Lessing

Foto door Nicholas Green

Bismarck heeft van de journalisten gezegd, dat het meest mensen zijn, die hun roeping hebben gemist. De waarheid is nog veel erger: het zijn meest mensen, die hun roeping niet hebben gemist. – Ernst Hohenemser

Foto door Austin Distel

Een religieus mens is iemand die tot geen enkele religie, tot geen enkele natie, tot geen enkel ras behoort, die innerlijk volkomen alleen is, in een toestand van niet-weten. Voor hem ontvloeit de zegen van het heilige.                                    – Jiddu Krishnamurti

Foto door Ian

Iedereen is gekneed uit hetzelfde deeg, maar niet gebakken in dezelfde oven. – Jiddisch spreekwoord

Foto door Wendell Shinn

De waarheid van een mens is in de eerste plaats dat wat hij verbergt. – André Malraux

Foto door Analise Benevides

Om mensen te knechten, hebben regeringen vijanden nodig. 
Ze willen dat we bang zijn, zodat we ons achter hen scharen. 
En als ze geen echte vijand hebben, zullen ze er een uitvinden om ons te mobiliseren. – Thich Nhat Hanh

Foto door Sebastian Hages

Dankbaarheid is niet alleen maar een mooie eigenschap, maar een oerkracht van de eeuwige ziel van de mens. – Bo Yin Ra

Foto door Joanna Kosinska.

Kleine handelingen, vermenigvuldigd met miljoenen mensen, kunnen de wereld veranderen. – Howard Zinn

Foto door Steven Kamenar

Het is de meeste mensen minder te doen om de waarheid, dan wel om versterkt te worden in hunne opvattingen. – Willem Cornelis Capel

Foto door Markus Winkler

Pas op voor elke overtuiging of ideologie die verdeeldheid tussen u en uw medemensen bevordert. – Lori Deschene

Foto door Markus Spiske

Leer het te accepteren als mensen jouw kant van het verhaal niet kennen. Je hoeft niemand iets bewijzen. – Doris Lessing

Foto door Christian Battaglia

Wat mij het meest bevreemd aan de mensheid? Hij leeft alsof hij nooit zal sterven, en vervolgens sterft hij zonder ooit geleefd te hebben. – Dalai Lama

Foto door onbekend

Hoe gelukkig iemand ook mag lijken, ze hebben een moment waarop ze zich afvragen of ze door kunnen gaan. Hoe zelfverzekerd iemand er ook uitziet, er zijn momenten waarop ze zich onzeker en onzeker voelen. En hoe sterk iemand ook mag lijken, ze hebben dagen waarop ze het gevoel hebben dat ze uit elkaar vallen. Denk nooit een moment dat je alleen bent met je worstelingen. Je bent geen puinhoop. Je bent een mens. – Lori Deschene

Foto door Miguel Bruna

Leven is de zeldzaamste zaak van de wereld. De meeste mensen bestaan, dat is alles. – Oscar Wilde

Foto door Zane Lee

Sommige van de meest genereuze mensen hebben geen geld. 
Sommige van de meest wijze mensen hebben geen opleiding genoten. 
Sommige van de vriendelijkste mensen werden het meest gekwetst. – Steve Wentworth

Foto door Angéle Kamp

“Ik heb je verteld dat de geesten van de duisternis hun menselijke gastheren, in wie ze zullen wonen, zullen inspireren om een vaccin te vinden dat alle neigingen naar spiritualiteit uit de zielen van mensen zal verdrijven wanneer ze nog erg jong zijn, en dit zal gebeuren via een omleiding in het levende lichaam.” – Rudolf Steiner

Foto door twentyonekoalas

Probeer niet ergens bij te horen, niet bij een of andere instelling of organisatie. Wees niet iemands volgeling of leerling. Je bent een mens die in deze afschuwelijke wereld leeft, een mens die is zoals de wereld is, terwijl die wereld is zoals jij bent. – Jiddu Krishnamurti

Foto door onbekend

Noem me gek, maar ik vind het heerlijk om mensen gelukkig en succesvol te zien, het leven is een reis, geen wedstrijd.

Foto door Artem Beliaikin

De mens leeft liever binnen een comfortabele leugen, dan in de ongemakkelijke waarheid.

Foto door Paul Blenkhorn

Maak je geen zorgen als iemand je niet mag. De meeste mensen hebben moeite om van zichzelf te houden.

Foto door Roksolana Zasiadko

Zullen we stoppen met spreken over:

Foto door onbekend

De enige mensen die boos op je zijn omdat je de waarheid spreekt, 
zijn de mensen die in een leugen leven. 
Blijf de waarheid spreken.

Foto door Tuấn Kiệt Jr.

Een aanzienlijk percentage  van de mensen die we op straat ontmoeten zijn mensen die leeg zijn van binnen, dat wil zeggen, ze zijn eigenlijk al dood. Het is een geluk voor ons dat we het niet zien en niet weten. Als we wisten hoeveel mensen eigenlijk dood zijn en hoeveel van deze doden ons leven regeren, moeten we wel gek worden van afschuw. – Geore Ivanovitsj Gurdjieff

Foto door Mike Chai

BEOORDEEL MENSEN ALSJEBLIEFT NIET. 
Je weet niet wat er voor iemand nodig was om uit bed te komen, er zo presentabel mogelijk uit te zien en te voelen en de dag het hoofd te bieden. 
Je kent nooit echt de dagelijkse worstelingen van anderen. – Karen Salmonsohn

Foto door Jason Morrison

Er zijn maar heel weinig mensen in je leven die je openlijk dingen vertellen die je moet horen, in plaats van wat je wilt horen, ongeacht de gevolgen. 
Herken die mensen vroeg en houd ze altijd dichtbij. Ze zullen je op de been houden, ze zullen je gezond houden, ze zullen je nederig houden.

Foto door Pixabay 459335

Wat mensen ook van je denken, blijf altijd je eigen lied zingen.

Foto door Ali Pazani

Sterke mensen halen anderen niet omlaag. Ze prijzen hen. – Michael P. Watson

Foto door Michael P. Watson

Sommige mensen zijn niet geboren om in de boom der kennis te klimmen.

Foto door Gilly Stewart

Onze zielen spreken geen menselijke taal; ze communiceren met ons door middel van symbolen, metaforen, visioenen, poëzie, diepe gevoelens en alledaagse magie.

Foto door Erik Mclean

Eerlijke en loyale mensen krijgen nooit de eer in het leven, maar ze kunnen in de spiegel kijken zonder zich ergens voor te schamen.

Foto door onbekend

Ook de afgesneden tak bot wel weer uit en de geslonken maan wast weer tot vol. De wijze mens weet dit en zal in nood zich niet met zorg kwellen. – Barthrhari

Foto door Giovanni Calia

Respecteer ieder die je op je weg tegenkomt.

Foto door Lisa Fotios

Voorspellend programmeren is de theorie dat ideeën, situaties en nieuwe technologieën zorgvuldig in films, tv-shows en boeken worden geschreven om de algemene bevolking ertoe te bewegen maatschappelijke veranderingen te accepteren. – Alan Watts

Foto door Amateur Hub

Wees niet bang voor de weg der waarheid, wees beducht voor het gebrek aan mensen die het bewandelen. – Robert F. Kennedy

Foto door The Lazy Artist Gallery

Als de overheid de mensen vreest, is er vrijheid. Als de mensen bang zijn voor de overheid, is er tirannie. – Thomas Jefferson

Foto door Aloïs Moubax

Om de verbroken verbindingen van de mensheid in de politieke, sociale, professionele en culturele gebieden van het leven te herstellen, moeten we het netwerk van de absolute wetten van liefde, en de betekenis van het leven begrijpen.

Foto door Sebastiaan Voortman

Integriteit is mezelf de waarheid vertellen. Eerlijkheid is de waarheid vertellen aan andere mensen. – Spencer Johnson

Foto door Nikita Krasnov

Wat zijn mensen toch absurd! Zij gebruiken nooit de vrijheden die zij bezitten, maar zij eisen diegenen die zij niet bezitten. Zij hebben de vrijheid van gedachte, maar zij eisen de vrijheid van meningsuiting. – Søren Kierkegaard

Foto door Josh Sorenson

Mensen willen niet uit hun gevoel worden gepraat. Mensen willen gehoord, gezien, gevoeld en begrepen worden. – Rachel Samson

Foto door Ana Bregantinson

Niemand wordt meer gehaat dan hij die de waarheid spreekt. – Plato

Foto door Dominika Roseclay

Zoals de akker bedorven wordt door onkruid, zo de mens door zijn begeerten. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door Eva Elijas

Weet dit: sommige mensen zullen je niet horen, ongeacht hoeveel, hoe luid, hoe waarheidsgetrouw, hoe liefdevol of hoe diep je spreekt. Wens ze het beste en laat ze gaan.

Foto door Ksenia Chernaya

Het verschil tussen mensen en dieren is dat we de dingen die de natuur heeft voortgebracht, kunnen zien, analyseren en waarderen. Als we naar het grote geheel zouden kunnen kijken en zien dat wij, de mensheid, een divers weefsel vormen dat net zo mooi is als het dierenrijk in de natuur, dan zouden we elkaar niet bij de strot grijpen. Integendeel, we zouden de verschillen waarderen en koesteren.

Foto door Rudolf Kirchner

Vermijd mensen die met je hoofd rotzooien. Vermijd mensen die opzettelijk en herhaaldelijk dingen doen en zeggen waarvan ze weten dat ze je van streek maken. Vermijd mensen die verwachten dat je hen voorrang, maar weigeren om prioriteiten te stellen jou. Vermijd mensen die zich niet oprecht kunnen en willen verontschuldigen. Vermijd mensen die zich gedragen als het slachtoffer wanneer ze worden geconfronteerd met hun beledigende gedrag.

Foto door cottonbro

Orkest: groepje mensen dat ontdekt heeft dat je minder last hebt van muziek als je het zelf maakt. – Piet Grijs

Foto door Brett Sayles

Het probleem is dat mensen weinig weten, maar veel praten.

Foto door Pressmaster

Sterven maakt me niet bang, wat me bang maakt is; leven in een wereld die wordt gerund door slechte mensen….die het lot van onze kinderen bepalen.

Foto door Antonio Friedemann

Mensen die vuur met vuur bestrijden, blijven op het eind meestal met de as zitten.

Foto door Dương Nhân

Ik wou dat ik de moed had gehad om een leven te leiden waarbij ik trouw was gebleven aan mezelf, in plaats van te leven volgens de verwachting van anderen. – Frans Bruining

Foto door Allan Mas

De mens is vrij als een vogel in een kooi; hij kan zich binnen zekere grenzen bewegen. – Johann Kaspar Lavater

Foto door Tom Fisk

Authenticiteit (zn): Wat er gebeurt als je liefde voor de waarheid belangrijker voor je wordt dan wat anderen van je denken.

Foto door Disha Sheta

Als je ouder wordt, wil je eigenlijk gewoon omringd zijn door goede mensen. Mensen die goed voor je zijn, goed met je zijn en goed zijn voor je ziel.

Foto door August Richelieu

Ik ben dankbaar voor de moeilijke mensen in mijn leven. Ze hebben me precies laten zien wie ik niet wil zijn.

Foto door Alycia Fung

Er zijn mensen die zorgen voor geluk waar ze komen, anderen zorgen daarvoor als ze weggaan. – Oscar Wilde

Foto door onbekend

Als je jezelf accepteert, verdwijnt de behoefte om anderen te veranderen.

Foto door onbekend

Het ergste is niet dat de wereld onvrij is, maar dat de mensen hun vrijheid hebben afgeleerd. – Milan Kundera

Foto door Prettysleepy

Je bent het nu waard. Niet als je die baan krijgt, niet als je 10 kilo afvalt, niet als mensen weten wie je bent. Nu. Gewoon omdat je bestaat. – Nina Parker

Foto door Ithalu Dominguez

Om te vechten heb je minstens twee mensen nodig, in vrede leven kun je in je eentje. – Alberta del Niente al Nada

Foto door Trần Long

Maken dat mensen hun zorgen of vrees voor de toekomst vergeten  -dat is het belangrijkste dat u voor iemand kunt doen!

Foto door sasint

Mensen luisteren niet, zij wachten totdat het hun beurt is om te spreken.

Foto door Free-Photo

Houd vast aan elke oprechte persoon die je tegenkomt. Deze generatie heeft mensen gedreven door ego, geld en status. Als gevolg hiervan worden dagelijks goede zielen geruïneerd. Houd je hoofd omhoog en wees je bewust van de energie die je afgeeft en waarmee je verbinding maakt.

Foto door cottonbro

De wereld is in handen van degenen die de moed hebben
om te dromen en het risico te nemen om hun dromen te leven. – Paolo Coelho

Foto door Darren Tiumalu

Wees niet jaloers op mensen met wie je toch niet zou willen ruilen. – Lebbing

Foto door Gerd Altmann

De waarheid is als een hondenfluitje, alleen bepaalde mensen kunnen het horen.

Foto door bol.com

Het welzijn van een geheel van samenwerkende mensen is des te groter naarmate de enkeling minder aanspraak maakt op zijn  eigen prestaties. – Rudolf Steiner

Foto door Tim Marshall

De meeste mensen jagen zo bezeten het geluk na, dat ze er aan voorbijlopen. – Søren Kierkegaard

Foto door Jackson David

Bij een lichtzinnig mens groeit de lust als een slingerplant; hij holt van het ene bestaan naar het andere, als een aap die in het woud vruchten zoekt. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door Eric Heininger

In zijn arrogantie denkt de mens dat hij de natuur kan vernietigen.

Foto door Vung Nguyen

Laat mensen niet over je heen lopen, je bent meer waard dan een deurmat. – Corrie van Hese Balten

Foto door Corrie van Hese Balten

Er zijn mannen die regeringen leiden die niet met lucifers zouden mogen spelen. – Will Rogers

Afbeelding door Augusto Ordóñez

De wereld is een gevaarlijke plek om te wonen; niet vanwege de mensen die kwaad willen, maar vanwege de mensen die daar niets tegen doen. – Albert Einstein

Foto door Norbu Gyachung

Als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen de gelegenheid hetzelfde te doen. – Marianne Williamsen

Foto door Lanju Fotografie

Er is geen enkel persoon op deze planeet die het recht heeft om je als stront te behandelen.

Foto door Denny Müller

De ene mens wordt maar een jaar of 7, de andere 100 en geen centje pijn. Soms denk ik als ik nadenk over het leven; ik had ook die van 7 kunnen zijn. – Toon Hermans

Foto door Isaac Quesada

De POLITIEK, is de kunst te beletten dat mensen zich bemoeien met hun eigen zaken. – Paul Valéry

Foto door Marius Oprea

De mens draagt de wereld van vrijheid in zichzelf, en deugd is het goddelijke kind van vrijheid. – Christoph August Tiedge

Foto door Fuu J

Men is nooit bang voor het onbekende; men is bang dat het bekende ten einde loopt. – Jiddu Krishnamurti

Foto door Michael Faes

Sommige mensen hebben, evenals vleermuizen of uilen, betere ogen voor de duisternis dan voor het licht. – Charles Dickens

Foto door Bartek Ambrozik

De waarheid is niet langer verborgen, nu verbergen mensen zich voor de waarheid.

Foto door Rene Asmussen

Sterke mensen hebben doelen, andere hebben wensen.

Foto door Alora Grifiths. Betekenis: Als je iets wil bereiken in het leven zal je een concreet plan moeten hebben. Met alleen maar wensen kom je er niet. Zorg dat je doelen stelt maar niet te groot. Met kleine stapjes kom je er. De vraag is dus: Leef jij je droom, of droom jij je leven? Zorg dat je droom werkelijkheid wordt, maak je wens concreet. Spreek het uit, zie het voor je en werk er systematisch naar toe. Geloof in je eigen kracht, er is niets sterkers dan dat!

Niemand kan me pijn doen, zonder mijn toestemming. – Mahatma Ghandi

Foto door onbekend

De mens is vluchtig, als een schaduw. – Latijnse gezegde

Foto door Martino Pietropoli

Twee dingen om te onthouden in het leven. Pas op voor je gedachten als je alleen bent, en let op je woorden als je met mensen bent.

Foto door cottonbro

Grote geesten bespreken ideeën; Doorsnee geesten bespreken gebeurtenissen; Kleine geesten discussiëren over mensen. – Eleanor Roosevelt

Foto door Ben Duchac

We zijn als eilanden in de zee; aan de oppervlakten gescheiden maar in de diepte verbonden. – William James

Foto door David Emrich

Jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen. Iedereen weet namelijk hoe hij die van anderen moet oplossen. – J. S. Pasterkamp

Foto door onbekend

Twee dingen zijn oneindig, het universum, en menselijke domheid. Maar van het universum weet ik het nog niet helemaal zeker. – Albert Einstein

Foto door onbekend

Vrijheid! schreeuwen ze, net alsof vrijheid iets is dat ooit bestaan heeft. Allemaal goed voor de mensen die dik betaald worden als ze er praatjes over houden achter een veilige microfoon, anders is het nergens goed voor! Het enige wat ik niet wil, dat is geëxploiteerd worden, ik wil niet doen, wat een ander zegt die ik niet om advies gevraagd heb. – Willem Frederik Hermans

Foto door Jackson Schaal

Andere mensen zijn ook mensen. – Gronings gezegde

Foto door Gerd Altmann

Passie is een allesbeheersend verlangen naar de ander. Dat verdwijnt als je dagelijks met iemand verkeert. De meeste mensen dromen alleen maar van passie, anderen hebben er minder behoefte aan, die zijn trouw en niet zo avontuurlijk. – Benoîte Groult

Foto door himanshu gunarathna

Er zijn mensen die dingen laten gebeuren, er zijn mensen die kijken hoe dingen gebeuren, en er zijn mensen die zich afvragen wat er gebeurde. Om succesvol te zijn, moet je iemand zijn die ervoor zorgt dat dingen gebeuren.                   – Jim Lovell

Foto door Alec Favale

Het is ontmoedigend hoeveel mensen geschokt zijn door eerlijkheid en hoe weinig door bedrog. – Noël Coward

Foto door Joshua Hoehne

Pijn veranderd mensen, het zorgt voor minder vertrouwen, meer nadenken en mensen buitensluiten.

Foto door Hanna Postova

Wie is een groot mens? Die het sterkst is in het uitoefenen van geduld. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door Aaron Andrew Ang

Liefde faalt nooit, het zijn de mensen die falen. Ze falen om beloftes na te komen. Ze falen om de waarheid te vertellen. Ze falen om elkaar te vertrouwen. – Marc B

Foto door onbekend

De mens is een slaaf van al zijn bewegingen, geketend in ijzeren kettingen door de meningen en manieren van de anderen waaruit de samenleving bestaat. – Yehudáh Ashlag

Foto door chenspec

Alles op aarde heeft een reden. Voor elke ziekte zijn er kruiden om te genezen. Elk mens is hier met een missie. – Indiaans gezegde

Foto door onbekend

Verzet en gehoorzaamheid; de twee deugden van de burger. Door de gehoorzaamheid verzekert hij de orde; door het verzet verzekert hij de vrijheid. – Alain

Foto door Sharon McCutcheon

Een mens kan niet meer mens zijn dan de anderen, doordat de vrijheid in elk leven oneindig is. – Jean Paul Sartre

Foto door Clay Banks

Het is eenvoudiger om mensen te misleiden, dan om hen te overtuigen dat ze zijn misleid. – Mark twain

Foto door Universal History Archive / Getty Images

Een gelukkig mens vraagt nooit: “Waar heb ik dit aan verdiend?” – Jean de Boisson

Foto door Vinicius Wiesehofer

Geen mens kan duizend dagen achtereen gelukkig zijn, zoals geen bloem duizend dagen achtereen kan bloeien. – Chinese spreuk

Foto door onbekend

Sommige mensen zullen je nooit aardig vinden omdat je geest hun demonen irriteert. – Denzil Washington

Foto door Sammy Williams

Soms maken goede mensen slechte keuzes. Het betekent niet dat het slechte mensen zijn. Het betekent dat ze menselijk zijn. – Sui Ishida

Foto door Caleb Jones

Ik hou van degenen die hun littekens met waardigheid dragen. Die hebben geleden maar nog steeds lachen. Die hebben verloren maar toch proberen. Die zijn mishandeld maar toch vriendelijk bleven. Die teleurgesteld zijn maar nog steeds hun hart tonen. Want de mensen die het moeilijker hebben, worden vaak de mooiste mensen. – Antonio Curnetta

Foto door David Cain

We kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan wel iemand helpen. – Ronald Reagan

Foto door Claudio Schwarz

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.