Liegen

Wanneer je iets te zeggen hebt, is zwijgen een leugen. – Jordan B. Peterson

Foto door Alexander Krivitskiy

Met volle teugen drinken wij de vleiende leugen, en druppelsgewijze slikken wij de bittere waarheid. – Denis Diderot

Foto door Rob Mulally

Leugenaars verdienen niet anders dan ongeloof, zelfs als ze de waarheid spreken. – Aisopos

Foto door Stefan Cosma

Stom is de waarheid kennen, de waarheid zien, maar nog steeds de leugens geloven. – Morgan Freeman

Foto door DeMar Jones

De waarheid is in deze tijden zo duister en de leugen zo ingeburgerd, dat we haar niet kunnen kennen, tenzij we de waarheid liefhebben. – Blaise Pascal

Foto door onbekend

Hij die de waarheid niet brult als hij de waarheid kent, maakt zichzelf de handlanger van leugenaars en vervalsers. – Charles Péguy

Foto door martk

Het enige wat je met liegen bereikt, is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt. – Aristoteles

Foto door onbekend

De waarheid wordt niet alleen geschonden door onwaarheid; het kan geweld aan worden gedaan door stilte. – Henri Frédéric Amiel

Foto door Gerd Altmann

Ik denk dat je soms moet liegen om de waarheid te vinden. – Scott Westerfeld

Foto door Paul Hermann

De naakte waarheid is altijd beter dan de best geklede leugen. – Ann Landers

Photo by Abdullah Ali

Een leugen is al driemaal rond de aarde gelopen, eer de waarheid haar schoenen aantrekt. – Mark Twain

Foto door Steve Watts

Een slechte, waardeloze man gaat rond met sluwe spraak. Hij knipoogt, seint met zijn voet en geeft tekens met zijn vingers. Zijn hart is verdorven, altijd heeft hij kwaad in de zin en lokt hij ruzies uit. – Salomo / Spreuken 6:12-14

Foto door Michael Raab

Wie zich van zijn oprechtheid bewust is, lacht om de leugens van het gerucht. – Ovidius

Foto door Vinicius

Voordat je iemand bedriegt, moet er rekening mee houden dat de waarheid haar eigen tempo kent, maar altijd op haar bestemming aankomt.

3955
Foto door onbekend

Familie betekent niet: geheimen bewaren, op eieren lopen, liegen om de vrede te bewaren, doen alsof anderen gezond zijn als ze dat niet zijn, op de tenen lopen voor de waarheid, evenementen bijwonen die het genezingsproces doen ontsporen, slechte keuzes verdedigen, giftig gedrag vertonen, blijvend loyaal zijn aan destructieve patronen, of behoeften opofferen in een poging anderen te beschermen of te redden. – Lori Deschene

Foto door krakenimages

Een grote leugen is aannemelijker dan de waarheid. – Ernest Hemingway

Foto door brotiN biswaS

Leugens kunnen een oorlog starten, de waarheid, aan de andere kant, kan hele legers stoppen. – Otto von Bismarck

Foto door cottonbro

De waarheid in de politiek is iedere bewering waarvan niet kan worden bewezen dat ze gelogen is. – Rupert Antonie Jay

Foto door Kyle Glenn

Als je een leugen groot genoeg vertelt en het vaak genoeg vertelt, wordt het geloofd. – Adolf Hitler

Foto van OpenClipart-Vectors

Een leugen is al driemaal rond de aarde gelopen, eer de waarheid haar schoenen aantrekt. – Mark Twain

Foto door Steve Watts

Leugen is de godsdienst van slaven, maar waarheid is de godheid van de vrije mens. – Maxim Gorki

Foto door Nathan Dumlao

Het verleden werd gewist, het wissen werd vergeten, de leugen werd de waarheid. – George Orwell

Foto door Sérgio André

Als de Republikeinen ophouden met leugens over de Democraten te vertellen, zullen wij stoppen met het vertellen van de waarheid over hen. – Adlai Ewing Stevenson II

Foto door Derick McKinney

En wie zegt dat alleen de waarheid reëel is? 
De leugen is net zo levend als de waarheid, zo niet levendiger. – Iwan Toergenjew

Foto door Jackson David
Evenals het licht zichzelf en de duisternis openbaart, evenzo is de waarheid toetssteen van zichzelf en van het onware. – Spinoza
Foto door Jaeyoung Geoffrey Kang

In oorlogstijd is de waarheid zo kostbaar dat ze altijd moeten worden bijgewoond door een lijfwacht van leugens.- Winston Churchill

Foto door Hasan Almasi

De waarheid gaat nooit de leugen berispen; haar oprechtheid is alleen al de strengste berisping. – Henry David Thoreau

Foto door Daniil Kuželev

De waarheid is het kenmerk van zichzelf en van de onwaarheid. – Spinoza

Foto door Michael Carruth

Een politicus spreekt alleen maar de waarheid als hij een andere politicus een leugenaar noemt. – Harvey Kurtzmann

Foto door Science in HD

En wat is per slot van rekening een leugen? ’t Is slechts de waarheid in vermomming. – Lord George Byron

Foto door Ava Sol

Geen waarheid gelooft men die men bij d’arme vindt, Wel leugens uit de mond van het gegoede kind. – Friedrich Rückert

Foto door Muhammad Muzamil

Menselijke wezens zijn blijkbaar onbegrensd in staat zichzelf voor de gek te houden door hun eigen leugens voor waarheid te houden. – Ronald Laing

Foto door Markus Winkler

Wat ik aan liegen haat, los van het feit dat je zo verdomd goed moet onthouden wat je vertelt hebt, is dat de eerste leugen altijd een hele keten van nieuwe leugens oproept. Voor je er erg in hebt ben je zover dat je je kapot schrikt als je jezelf betrapt op het vertellen van de waarheid. – Kees van Beijnum

Foto door Paul Hermann

De waarheid komt steeds tot stand en tot groei in de strijd met de leugen. – Mao Tse Toeng

Foto door Nikola Majksner

De waarheid schijnt te sterk in het aangezicht van de leugen. – Joost van den Vondel

Foto door Kyle Cleveland

Een geloofwaardige leugen is de meest perfecte uitdaging voor de waarheid. – Robert Sabatier

Foto door Noah Windler

Een goed leugenaar spreekt meestal de waarheid. – Jean de Boisson

Foto door Lysander Yuen

Een grote leugen is vaak gemakkelijker uit te spreken dan een kleine waarheid. – Peter Sirius

Foto door Łukasz Rawa

Er rijpt geen oogst van waarheid uit zaden van leugen. – A. S. C. Wallis

Foto door Carl Nenzen Loven

Evenals complimenten zelden geheel zonder leugens zijn, zo zijn grofheden ook zelden geheel zonder waarheid. – Gotthold Ephraim Lessing

Foto door Tuce

Film is de leugen van het leven en de waarheid van de droom. – Harry Kümel

Foto door Aachal

De mens leeft liever binnen een comfortabele leugen, dan in de ongemakkelijke waarheid.

Foto door Paul Blenkhorn

De echte complotdenker denkt:
Dat de regering echt om je geeft.
De media je nooit opzettelijk zal misleiden of zal liegen.
Dat de farmaceutische industrie, die miljarden verdient aan ziektes per jaar, 
er is om je te genezen van iets wat er niet is.

Foto door Karolina Grabowska

De enige mensen die boos op je zijn omdat je de waarheid spreekt, 
zijn de mensen die in een leugen leven. 
Blijf de waarheid spreken.

Foto door Tuấn Kiệt Jr.

Als je iemands tong uittrekt, bewijs je niet dat hij een leugenaar is, maar vertel je de wereld alleen dat je bang bent voor wat hij zou kunnen zeggen. – George R. R. Martin

Foto door Pixabay 235985

Een leugen is vaak slechts een anachronisme, een late anticipatie op de waarheid. – Robert Sabatier

Foto door Maksim Goncharenok

Een leugen kan minder leugenachtig zijn dan een welgekozen waarheid. – Jean Rostand

Foto door RODNAE Productions

Een leugentje om bestwil is altijd vergeeflijk. Wie echter zonder noodzaak de waarheid zegt, verdient geen toegeeflijkheid. – Karl Kraus

Foto door Peter van Geest

Champagne is, als je de waarheid zoekt, beter dan een leugendetector. – Graham Greene

Foto door cottonbro

Aangezien een politicus nooit gelooft wat hij zegt, is hij altijd stomverbaasd wanneer anderen hem blijken te geloven. – Charles de Gaulle

Foto door João Marcelo Martins

Evenals het licht zichzelf en de duisternis openbaart, evenzo is de waarheid toetssteen van zichzelf en van het onware. – Spinoza

Foto door Jaeyoung Geoffrey Kang

Als je een leugen vaak genoeg herhaalt, zullen mensen het geloven, en je zult het zelfs zelf gaan geloven. – Joseph Goebbels

Foto door Simone Hutsch

De waarheid klinkt als haar tegendeel. – Lao-Tse

Foto door Jacob Buchhave

Een leugen die een keer wordt verteld, blijft een leugen, maar een leugen die duizend keer wordt verteld, wordt de waarheid. – Joseph Goebbels

Foto van OpenClipart-Vectors

Op een dag vroeg de dood aan het leven: “Waarom haat iedereen mij… en houdt iedereen van jou?”
Het leven glimlachte “Omdat ik een mooie leugen ben, terwijl jij een trieste waarheid bent.”

Foto door onbekend

Ze vertroebelen het water om het diep te laten lijken. – Friedrich Nietzsche

Foto door Asif Akbar

Mensen wennen, hetzij uit angst, hetzij uit eigenbelang of sulligheid zo aan liegen en het herhalen van de leugens dat ze zelfs liegen wanneer ze geloven de waarheid te spreken. – Carlos Ruiz Zafón

Foto door Marc Garrido i Puig

Een goede leugenaar geeft de onnozelaars wat ze willen horen. Dat is Als het op liegen aankomt, moet men niet letten op de aannemelijkheid van het verzinsel, maar op de hebzucht, ijdelheid en domheid van de persoon die het doelwit is. Men liegt nooit tegen anderen, ze liegen tegen zichzelf. Een goede leugenaar geeft de onnozelaars wat ze willen horen. Dat is het hele geheim. – Carlos Ruiz Zafòn

Foto door Priscilla Du Preez

Je kunt voelen wanneer iemand niet echt naar je toe is. Energie liegt nooit.

Foto door pasja1000

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.