Spiritualiteit

God dienen is de ware vrijheid. – Augustinus van Hippo

David Marcu

Alles op Aarde is geleend… Er is geen “Mijn” of “Jouw”… er is alleen “de Onze”… Zelfs Tijd is geleend. We doden om een stuk land, dat alleen aan onze Moeder Aarde toebehoort. Alles wat je hebt is waarmee je kwam… en waarmee je vertrekt… Je Geest. – Indiaanse spreuk

Foto door tattoo.com

Houd je gezicht altijd in de richting van de zonneschijn – en de schaduwen zullen achter je vallen. – Walt Whitman

Foto door Diego Pontes

Een spiritueel mens is iemand die tot geen enkele religie, tot geen enkele natie, tot geen enkel ras behoort, die innerlijk volkomen alleen is, in een toestand van niet-weten. Voor hem ontvloeit de zegen van het heilige. – Jiddu Krishnamurti

Foto door yay-yoga.com

 

Telepathie is geen stem in het hoofd. Telepathie is de afstemming van frequenties tussen twee zielen, om met elkaar te communiceren. Telepathie is zieltechnologie.

Foto door Freeimages

Soms moet je veranderen om jezelf te blijven.

Foto door Tristan Frank

De wond is de plek waar het Licht bij je binnenkomt. – Mawlana Jalal-al-Din Rumi

Foto door Milada Vigerova

Ik verlang steeds meer naar steeds minder. – M. Rychert

Foto door S Migaj

Voel je niet eenzaam, het hele universum zit in je! – Mawlana Jalal-al-Din Rumi

Foto door Josh Gordon

Wij zijn geen mensen die een spirituele ervaring hebben. Wij zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben. – Pierre Teilhard de Chardin

Foto door Bea Arnold

Volledig zullen we eerst dan verstaan, wanneer én vol én ledig in elkander over gaan. – Carla Pols

Foto door Gerd Altmann

De geest is alles. Wat je denkt, zul je worden. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door David Matos

In onze materiële wereld daalt de waarde van goud soms. Dat betekent dat het niet meer zo duur is als het zou moeten zijn. Dit is ook het geval in de spirituele wereld, wanneer spiritualiteit zijn waarde verliest, wordt er niet meer de nodige prijs voor betaald. – Rabash

Foto door Deb Heathe

Alleen omdat je in iets precies kunt passen, wil nog niet zeggen dat je er in thuishoort. – Helen Ellis

Foto door onbekend

Met het einde van het denken begint het wezenlijke. – Jiddu Krishnamurti

Foto door Francesco Ungaro

Er komt een tijd dat niets zinvol is, behalve overgave aan liefde. Doe het. – Maulana Jalal-al-Din Rumi

Foto door Ron Lach

Zij die weten, spreken niet; zij die spreken weten niet. – Lao-Tse

Foto door Myriams-Fotos

Iedereen heeft een geest die kan worden verfijnd, een lichaam dat op de een of andere manier kan worden getraind, een geschikt pad om te volgen. Je bent hier om je innerlijke goddelijkheid te realiseren en je aangeboren verlichting te manifesteren. – Morihei Ueshiba (grondlegger Aikido)

Foto door Harry Cunningham.

Doe je dondertje goed, want je zieltje zit er in.

Foto door Silvia Rita

Heb geen verwachting, doe geen aanname, vraag nooit. Stel nooit eisen. Laat het gaan. Het gebeurt zoals is bedoeld.

Foto van Igor Ovsyannykov

Als je één ding met een diep bewustzijn aanraakt, raak je alles aan. Thich Nhất Hạnh

Foto door cafe.fvn

Zolang een persoon in staat is tot zelfvernieuwing, is hij een levend wezen. – Henri-Frédéric Amiel

Foto door Susan Wilkinson

Wie naar buiten kijkt, droomt; wie naar binnen kijkt, wordt wakker. – Carl Gustav Jung

Foto door Roberto Nickson

Religie is voor mensen die bang zijn voor de hel. Spiritualiteit is voor mensen die er zijn geweest.

Foto door Maria Lupan

Religie is voor degenen die beloning zoeken, spiritualiteit is voor degenen die hun Schepper zoeken. – S. Asher

Foto door onbekend

Waar je ook gaat, ga met heel je hart. – Confucius

Pixabay

Alleen door onze verbondenheid met anderen kunnen we onszelf echt leren kennen en verbeteren. En alleen door aan onszelf te werken, kunnen we onze verbondenheid met anderen beginnen te versterken. – Harriet Lerner

Foto door Taylor Smith

De mens is niet de som van wat hij al heeft, maar eerder de som van wat hij nog niet heeft, van wat hij zou kunnen hebben. – Jean-Paul Sartre

Foto door Darius Bashar

Zelfacceptatie is je openstellen voor een allesomvattende energie die toegankelijk is in jouw onbegrensde Zijn. – Inge Inspire

Foto door Ben Johnson

Laat de schoonheid van waar je van houdt zijn wat je doet. – Mawlana Jalal-al-Din Rumi

Foto door Pixabay

Gelukkig worden sommigen geboren met een spiritueel immuunsysteem dat vroeg of laat het illusoire wereldbeeld dat vanaf hun geboorte door sociale conditionering op hen is geënt, verwerpt. Ze beginnen te voelen dat er iets niet klopt en gaan op zoek naar antwoorden. Innerlijke kennis en bijzondere, opgedane, ervaringen laten hen een kant van de werkelijkheid zien waar anderen zich niet van bewust zijn, en zo begint hun reis van ontwaken. Elke stap van de reis wordt gemaakt door het hart te volgen in plaats van de menigte te volgen en door kennis te verkiezen boven de sluiers van onwetendheid. – Henri Bergson

Foto door paul voie

Jij hebt Sterrenstof in je botten,
Creativiteit in je ziel,
en Zonlicht in je hart…
Jij kunt alles! – Kris Carr

Foto door Juan González

Als dingen je van binnen veranderen, veranderen de dingen om je heen. – Boeddhistisch gezegde

Foto door Poppy R

Het is voor ons belangrijk om goede gedachten te hebben, want wij worden wat wij denken. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door onbekend

Stress verbreekt de verbinding; vernieuwing sluit weer aan.

  • Fysieke vernieuwing herinnert ons eraan dat we bij de schepping horen.
  • Sociale vernieuwing herinnert ons eraan dat we bij elkaar horen.
  • Spirituele vernieuwing herinnert ons eraan dat we tot iets groters behoren dan onszelf.
Foto door Bea Arnold

De toeschouwer in jezelf ontwikkelen, voegt nieuwe dimensies toe.

Foto door Marlon Schmeiski

Intuïtie is de GPS van de ziel.

Foto door onbekend

Weet je wat je bent? Je bent een manuscript van een goddelijke brief. Je bent een spiegel die een nobel gezicht weerspiegelt. Dit universum is niet buiten jou. Kijk in jezelf; alles wat je wilt, dat ben je al. – Mawlana Jalal-al-Din Rumi

Foto door Greg Rakozy

Kijk nu naar ons. Alles is verdraait. Alles wordt omgekeerd. Artsen vernietigen gezondheid, advocaten vernietigen gerechtigheid, universiteiten vernietigen kennis, regeringen vernietigen vrijheid, de grote media vernietigen informatie en religie vernietigd spiritualiteit. – Michael Ellner

Foto door Costea Alexandra

We zijn niet gekomen om de toekomst te vrezen. We kwamen hier om het vorm te geven.

Foto door Ben Mack

Volg niemand spiritueel. Gehoorzaam niet. Heb een vrije geest. Waar vrijheid is, is liefde, en zonder vrijheid blijft men een gevangene. – Jiddu Krishnamurti

Foto door Chandan Chaurasia

Religie is voor degenen die beloning zoeken, spiritualiteit is voor degenen die hun Schepper zoeken. Th. D. Shmuel Asher

Foto door Hans Vivek

Er is iets ongeborens, ongewordens, ongeschapen, ongevormds. Bestond dat niet, dan zou er geen uitweg zijn uit deze wereld van het geborenen, gewordene, geschapene, gevormde. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door Frances Gunn

De intuïtie is een heilige gave en de ratio een trouwe dienaar daarvan. – Albert Einstein

Foto door onbekend

Waren de vensters van de ziel werkelijk gereinigd, dan zouden we alles kunnen zien, zoals het waarlijk is: Eindeloos! – William Blake

Foto door Kurt Cotoaga

Wat je zoekt, zoekt jou. – Mawlana Jalal-al-Din Rumi

Foto door Mohamed Nohassi

Mensen ontwijken ten behoeve van je eigen mentale gezondheid, is geen zwakte. Het is wijsheid.

Foto van Priscilla Du Preez

De gemeenschap heeft zich meester gemaakt van de godsdienst om de menselijke ziel te muilkorven en te binden aan de wielen van een socio-religieuze machine, om haar een dwingend juk op te leggen en een gevangenis te creëren in plaats van spirituele vrijheid. – Sri Aurobindo

Foto door Darshan Gajara

De waarheid is wat ieder mens nodig heeft om te leven en toch van niemand kan krijgen of kopen. – Franz Kafka

Foto door Łukasz Rawa

SPECIALE dingen staan ​​op het punt te gebeuren voor mij, en ik ontvang ze met opwinding! – Emmanuel Dagher

Foto door Karolina Bobek

Ik ben niet geboren om in deze wereld te passen. Ik ben geboren om een nieuwe te creëren. – Jude Watson

Foto door Tamara Gore

Alleen als de geest ophoudt te denken in termen van zijn voortbestaan, ontstaat het onkenbare. – Jiddu krishnamurti

Foto door onbekend

Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door Gita Krishnamurti

De mysticus bidt niet meer, 
want hij leeft al in het antwoord. 
Er is niets in ons en om ons heen dat geen antwoord geeft. 
Bidden hoeft niets te vragen. 
De mens heeft alles al. 
Daarom kan bidden niets anders zijn dan juichen en je thuis voelen in alles wat je doet. – Marc B

Foto door claire jones

Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt is slechts onbeduidend in vergelijking met wat er in ons aanwezig is.
En als we datgene wat in ons aanwezig is naar buiten brengen, de wereld in, gebeuren er wonderen. – Henry Stanley Haskins

Foto door Ben White

Met het einde van het denken begint het wezenlijke. – Jiddu Krishnamurti

Foto door onbekend

“Ik heb je verteld dat de geesten van de duisternis hun menselijke gastheren, in wie ze zullen wonen, zullen inspireren om een vaccin te vinden dat alle neigingen naar spiritualiteit uit de zielen van mensen zal verdrijven wanneer ze nog erg jong zijn, en dit zal gebeuren via een omleiding in het levende lichaam.” – Rudolf Steiner

Foto door twentyonekoalas

Niets dat we hebben is van ons, behalve wat we zijn.
Je moet niet leven om te hebben,
maar leven om te zijn.

Foto door Kilian M

Heb nooit spijt dat u uzelf op de eerste plaats stelt als het gaat om uw emotionele en mentale gezondheid.

Foto door Valeria Ushakova

Volg je Ziel, hij kent de Weg.

Foto door Gabby K

Je bent jezelf een uur per dag zelfonderhoud schuldig. Het kan lezen, schrijven, yoga, lichaamsbeweging, dansen, meditatie, schilderen of wat dan ook omvatten, maar je bent het aan jezelf verplicht. Een uur, 1/24 van je dag. Dat is minder dan 5%. Het doet er echt toe. Maak het belangrijk. – Sarah Brassard

Foto door Ekaterina Bolovtsova

Laat het eigenzinnige wezen in u zichtbaar worden, en uw ziel zal niet voor ongeluk buigen.

Foto door onbekend

We zijn allemaal sterren, en we verdienen het om te fonkelen. – Marilyn Monroe

Foto door Perchek Industrie

Het acht-delig pad leidt tot Nirwana: Het rechte geloof, de rechte gezindheid, het rechte spreken, het rechte handelen, de recht inspanning, de rechte opmerkzaamheid, de rechte overpeinzing. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door Adi Perets

Spirituele correctie vindt niet plaats in onze daden, maar in onze gedachten, verlangens, gedragingen en relaties. 

Foto door Yuri Manei

Je dag zal verlopen zoals je mondhoeken zullen staan.

Foto door Daniel Xavier

In de spirituele wereld hebben we vijf spirituele zintuigen, en elk van hen heeft een zeer breed scala aan waarnemingen.

Foto door THÁI NHÀN

Wat je denkt; zal je worden. Wat je voelt, zal je aantrekken. Wat je je verbeeld, zal je creëren. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door onbekend

Alles wat je voedt dat groeit, inclusief je zorgen. Richt je op wat je wilt dat bloeit, dan heb je iets te plukken morgen. – Martin Gijzemijter

Foto door onbekend

Wat je werkelijk toebehoort, kun je niet verliezen. Zelfs niet als je het wegwerpt.

Foto door onbekend

Gisteren was ik slim, dus ik wilde de wereld veranderen. Vandaag ben ik wijs, dus ik verander mezelf. – Mawlana Jalal-al-Din Rumi

Foto door onbekend

De reis is een terugkeer naar het begin (onze oorspronkelijke ware natuur), waarbij we worden, wat we eigenlijk al zijn. – Marc B

Foto door Frans van Heerden

Je kunt beter jezelf overwinnen dan duizend vijanden. – Japanse wijsheiud

Foto door Daniel Dan outsideclick

Soms klinkt stilte als muziek in de oren.

Foto door eberhard grossgasteiger

Je bent meer dan je gedachten, je lichaam of je gevoelens. Je bent een wervelende draaikolk van grenzeloos potentieel die hier is om dingen op te schudden en iets te creëeren dat het universum nog nooit heeft gezien.                            – Richard Bartlett

Foto door Chris Briggs

Jouw reis is niet hetzelfde als de mijne, en mijn reis is niet de jouwe, maar als je me op een bepaald pad tegenkomt, mogen we elkaar dan aanmoedigen.

Foto door Clay Banks

Houd het echt, zonder je ziel te verkopen!

Foto door Yasin Yusuf

Al heb je eer en macht, als je niet gelooft in de heilsweg zul je zijn als een ijdele bloesem die neervalt zonder vrucht te zetten. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door Em M.

De grootste kracht die in spiritualiteit schuilt, wordt “licht dat hervormt” genoemd, een kracht die ons verenigt in een gemeenschappelijke intentie om lief te hebben, voor anderen te zorgen en aan anderen te geven. – Kabbalah

Foto door Jills

Niet uiterlijk, maar innerlijk. Niet tijdelijk, maar tijdloos. Niet hetzelfde, maar anders. Niet vanzelfsprekend, maar koesterend. Niet wantrouwig, maar vertrouwen. Niet eindig, maar oneindig. Niet saai, maar vernieuwend. Niet sleurend, maar verrijkend. Niet zwart wit, maar kleurend. Niet jij en ik, maar wij samen. – Rafe

Foto door onbekend

Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door Holden Baxter

We kunnen de zon niet tegemoet snellen, noch achterna rennen. Meedragen wel. – Carla Pols

Foto door Gian Cescon

 

Door Peter

Mensenmens, zoon, echtgenoot, vader, opa. Spiritueel, echter niet religieus. Ik hou van golf, wandelen, lezen en de natuur in veel opzichten. Onderzoeker, nieuwsgierig, geen fan van de mainstream media (MSM).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *