Alix E. Harrow

It was a bright spring morning, full of promise. Most travelers are familiar with this kind of weather, when the wind blows westward and warm but the ground still chills the soles of your feet, when the tree buds have begun to unfurl and scent the air with secret springtime madness and they know those… Lees verder Alix E. Harrow

Alix E. Harrow

Het was een heldere lenteochtend, vol belofte. De meeste reizigers zijn bekend met dit soort weer, wanneer de wind westwaarts waait en warm is, maar de grond je voetzolen nog steeds koud maakt, wanneer de boomknoppen zich beginnen te ontvouwen en de lucht ruiken met geheime lentewaanzin en ze weten dat die dagen zijn aangebroken,… Lees verder Alix E. Harrow

James G. Brown

It was the end of March. Even though the weather hadn’t warmed noticeably at this elevation, the winter buds had begun to swell on the oaks, giving them the quality of knots in fine lace against the gray overcast.

James G. Brown

Het was eind maart. Hoewel het weer op deze hoogte niet merkbaar warmer was geworden, begonnen de winterknoppen op de eiken te zwellen, waardoor ze de kwaliteit kregen van knopen in fijn kant tegen de grijze bewolking.

Kyong Ho

Make friends but don’t expect any benefit for yourself. Friendship only for oneself harms trust. So an ancient once said, “Have an enduring friendship with purity in heart.”

Kyong Ho

Maak vrienden, maar verwacht geen enkel voordeel voor jezelf. Vriendschap alleen voor jezelf schaadt het vertrouwen. Een oude wijze zei ooit: ‘Heb een blijvende vriendschap met een zuiver hart.’