David Deida

Everything you do right now ripples outward and affects everyone. Your posture can shine your heart or transmit anxiety. Your breath can radiate love or muddy the room in depression. Your glance can awaken joy. Your words can inspire freedom. Your every act can open hearts and minds.

David Deida

Alles wat je nu doet, rimpelt naar buiten en heeft invloed op iedereen. Je houding kan je hart laten stralen of angst overbrengen. Je adem kan liefde uitstralen of de kamer vertroebelen als je depressief bent. Jouw blik kan vreugde opwekken. Jouw woorden kunnen vrijheid inspireren. Elke daad van jou kan harten en geesten openen.