Rudolf Steiner

De wetenschap van de toekomst zal gebaseerd zijn op sympathieke vibraties.

Foto door Subvertivo Lab

In de toekomst zal ieder mens in iedere medemens een verborgen goddelijkheid zien.

Foto door Chandan Chaurasia

De buitenwereld, met al zijn verschijnselen, is gevuld met goddelijke pracht, maar we moeten het goddelijke in onszelf hebben ervaren voordat we het in onze omgeving kunnen ontdekken.

Foto door proartspb

Elke dag moet er innerlijk iets bereikt worden.

Foto door Brittani Burns

De gemeenschappelijke eigenschap van al het kwaad is niets anders dan egoïsme… In wezen komt al het menselijke kwaad voort uit wat we egoïsme noemen.

Foto door Abbat

Als de mensheid in de toekomst op een sociaal juiste manier wil leven, moet de mensheid haar kinderen op een sociaal juiste manier opvoeden.

Foto door Markus Spiske

Want wat in de mens ligt, is de hele spirituele kosmos in gecondenseerde vorm. In het innerlijke organisme van de mens hebben we een beeld van de hele kosmos.

Foto door Aamir Suhail

Leef door daden van liefde en laat anderen leven met tolerantie voor hun unieke intenties.

Foto door Naassom Azevedo

In de toekomst zal geen mens vrede vinden in het genieten van geluk als anderen naast hem ongelukkig zijn.

Foto door Pawel Czerwinski

Antroposofie wil geen kennis overdragen. Het probeert het leven wakker te schudden.

Foto door Aaron Blanco

Mensen die hun handen niet vaardig kunnen gebruiken voor allerlei soorten werk, zullen geen goede denkers worden en zullen zich onhandig in het leven gedragen. Niet alleen het hoofd, maar de hele mens is een logicus. Activiteiten die handmatige en lichamelijke vaardigheid vereisen, zoals breien, leiden tot een verbetering van het beoordelingsvermogen. Dit vermogen wordt eigenlijk nog het minst ontwikkeld door oefeningen in de logica.

Foto door I Am_Nah –

Kleur is de ziel van de natuur en van de hele kosmos.

Foto door Tengyart

Je hebt geen idee hoe onbelangrijk alles is wat de leraar oppervlakkig zegt of niet zegt, en hoe belangrijk wat hij zelf is als leraar.

Foto door Icons8 Team

Voor elke stap die je zet in het streven naar hogere kennis, zet je drie stappen in de vervolmaking van je eigen karakter.

Foto door Brian Mann

Als we bij onszelf dit diepgewortelde gevoel niet geloven dat er iets hogers is dan onszelf, zullen we nooit de kracht vinden om te evolueren naar iets hogers.

Foto door Christopher Lane Photography – Presque Isle, Lake Erie, Pennsylvania

De zon met liefdevol licht maakt mij elke dag helder, de ziel met geestkracht geeft kracht aan mijn ledematen. In helder schijnend zonlicht vereer ik, o God, de kracht van de mensheid, die U in mijn ziel hebt geplant, opdat ik met al mijn kracht mag werken en leren. Van u stroom licht en kracht, naar u liefde en dank.

Foto door James Day

Muziek is de uitdrukking van de wil van de natuur, terwijl alle andere kunsten uitdrukkingen zijn van het idee van de natuur.

Foto door Marius Masalar

Je zult geen goede leraar zijn als je je alleen richt op wat je doet en niet op wie je bent.

Foto door Immo Wegmann

We moeten worden opgevoed in innerlijke menselijke bescheidenheid, zodat we kunnen erkennen dat we niet, zelfs niet voor een moment, compleet zijn als menselijke wezens. In plaats daarvan blijven we ons ontwikkelen vanaf de geboorte tot de dood. We moeten erkennen dat elke dag van het leven een speciale waarde heeft, dat het niet voor niets is dat we moeten leren leven door de dertig heen net nadat we net de twintig zijn gepasseerd. We moeten leren dat elke nieuwe dag en elk nieuw jaar een voortdurende openbaring biedt.

Foto door Saffu

Wanneer we onszelf door meditatie verheffen tot wat ons verenigt met de geest, wekken we iets in ons op dat eeuwig en onbegrensd is door geboorte en dood. Als we dit eeuwige deel in ons eenmaal hebben ervaren, kunnen we niet langer twijfelen aan het bestaan ervan. Meditatie is dus de weg naar het kennen en aanschouwen van het eeuwige, onverwoestbare, essentiële centrum van ons wezen.

Foto door Erik Brolin

Eerbied, enthousiasme en een gevoel van voogdij, deze drie zijn eigenlijk het wondermiddel, de magische remedie, in de ziel van de opvoeder en leraar.

Foto door Xavier von Erlach

Wanneer de mens muziek hoort, heeft hij een gevoel van welzijn, omdat deze tonen harmoniëren met wat hij heeft beleefd in de wereld van zijn spirituele thuis.

Foto door Manuel Nageli

Liefde begint wanneer we ons ego opzij schuiven en ruimte maken voor iemand anders.

Foto door Krakenimages

De mens is geen wezen dat stilstaat, hij is een wezen in wording. Hoe meer hij zichzelf in staat stelt te worden, hoe meer hij zijn ware missie vervult.

Foto door Miguel Bruna

Elk individu is een soort op zichzelf.

Foto door James Garcia

Ieder van ons heeft het in zich om een vrije geest te zijn, net zoals elke rozenknop een roos in zich heeft.

Foto door Ameen Fahmy

U kunt alleen inzicht krijgen en tot een conclusie komen door de krachten van geest, intellect, ziel, hart, geest en verbeelding toe te passen. Dit is wat ‘geestelijk naar iets kijken’ werkelijk betekent.

Foto door Rohan Makhecha

Onze hoogste inspanning moet zijn om individuen te ontwikkelen die in staat zijn om uit eigen initiatief een doel en richting aan hun leven te geven.

Foto door Burst

Voor elke menselijke ziekte bestaat er ergens ter wereld een plant die de remedie is. Ik geloof dat er in planten een geneeskrachtig potentieel zit dat een integraal onderdeel is van hun evolutie, net zoals het deel uitmaakt van de menselijke evolutie om te leren gebruikmaken van dit prachtige geschenk van de natuur.

Foto door Goutham Krishna

Intuïtie is voor denken wat observatie is voor waarneming. Intuïtie en waarneming zijn de bronnen van onze kennis.

Foto door Joshua Sortino

Overal waar liefde en mededogen actief zijn in het leven, kunnen we de magische adem van de geest waarnemen die door de zintuiglijke wereld waait.

Foto door Mick Haupt

Een gezond sociaal leven wordt alleen gevonden wanneer in de spiegel van elke ziel de hele gemeenschap haar weerspiegeling vindt, en wanneer in de hele gemeenschap de deugdzaamheid van iedereen leeft.

Foto door Garidy Sanders

We moeten alle angst en vrees in onze ziel met wortel en tak uitroeien voor de toekomst die op ons afkomt… We moeten kalmte ontwikkelen met betrekking tot alle gevoelens en sensaties die we hebben over de toekomst; we moeten met absolute gelijkmoedigheid anticiperen op wat er ook op ons afkomt, alleen denkend dat wat het ook mag zijn, ons zal worden gebracht door de met wijsheid gevulde leiding van het universum.

Foto door Rob Wicks

Moge mijn ziel bloeien in liefde voor al het bestaan.

Foto door Alexander Grey

Waar is het boek waarin de leraar kan lezen wat lesgeven is? De kinderen zijn zelf dit boek. We zouden niet moeten leren lesgeven uit een ander boek dan uit het boek dat open voor ons ligt en dat uit de kinderen zelf bestaat.

Foto door Syd Wachs

Het is belangrijk dat we een educatieve methode ontdekken waarbij mensen leren leren en hun hele leven blijven leren.

Foto door Elisa Calve B

Wanneer mensen samenkomen om de geest te zoeken met eensgezind doel, dan zullen ze ook de weg naar elkaar vinden.

Foto door Redd F

We zijn alleen volledig mens tijdens het spelen, en we spelen alleen als we dat zijn; mens in de ware zin van het woord.

Foto door Michal Parzuchowski

Als een kind in zijn spel zijn hele liefdevolle wezen heeft kunnen opgeven voor de wereld om hem heen, zal hij in staat zijn om zich bij de serieuze taken van zijn latere leven met vertrouwen en kracht te wijden aan de dienst aan de wereld.

Foto door Allen Taylor

De kern van de Waldorf-methode ( Vrije school ) is dat onderwijs een kunst is – het moet de ervaring van het kind aanspreken. Om het hele kind te onderwijzen, moeten zijn hart en zijn wil worden bereikt, evenals de geest.

Foto door Adam Winger

Om de wereld echt te leren kennen, moet je diep in je eigen wezen kijken; om jezelf echt te leren kennen, oprechte interesse in de wereld te tonen.

Foto door Yeshi Kangrang

Liefde is hoger dan mening. Als mensen van elkaar houden, kunnen de meest uiteenlopende meningen met elkaar worden verzoend – daarom is een van de belangrijkste taken voor de mensheid vandaag en in de toekomst dat we moeten leren samenleven en elkaar begrijpen. Als deze menselijke gemeenschap niet tot stand komt, is elk gepraat over ontwikkeling leeg.

Foto door Alonso Reyes

Vrij zijn is in staat zijn om zijn eigen gedachten te denken – niet alleen de gedachten van het lichaam of van de samenleving, maar gedachten die voortkomen uit iemands diepste, meest originele, meest essentiële en spirituele zelf, iemands individualiteit.

Foto door Harry Cunningham

Ontvang de kinderen met eerbied, voed ze op in liefde en zend ze in vrijheid uit.

Foto door Artem Kniaz

“Ik heb je verteld dat de geesten van de duisternis hun menselijke gastheren, in wie ze zullen wonen, zullen inspireren om een vaccin te vinden dat alle neigingen naar spiritualiteit uit de zielen van mensen zal verdrijven wanneer ze nog erg jong zijn, en dit zal gebeuren via een omleiding in het levende lichaam.”

Foto door twentyonekoalas

Het welzijn van een geheel van samenwerkende mensen is des te groter naarmate de enkeling minder aanspraak maakt op zijn eigen prestaties.

Foto door Tim Marshall

Onze hoogste inspanning moet zijn om vrije mensen te ontwikkelen die in staat zijn om uit zichzelf een doel en richting aan hun leven te geven. De behoefte aan verbeeldingskracht, een gevoel van waarheid en een gevoel van verantwoordelijkheid – deze drie krachten vormen de kern van onderwijs.

Foto door proartspb

Door Peter

Mensenmens, zoon, echtgenoot, vader, opa. Spiritueel, echter niet religieus. Ik hou van golf, wandelen, lezen en de natuur in veel opzichten. Onderzoeker, nieuwsgierig, geen fan van de mainstream media (MSM).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *