Wijsheid

Bij wijsheid hoort het doorgronden met het intellect van wat eeuwig is; bij kennis het rationeel begrijpen van wat tijdelijk is. – Augustinus van Hippo

Foto door Faye Cornish

Een wijze man vult zijn hersenen voordat hij zijn mond leegt. – Afrikaans spreekwoord

Foto door Luke Southern

De dwazen verwerpen wat ze zien, niet wat ze denken; de wijzen verwerpen wat ze denken, niet wat ze zien. Observeer de dingen zoals ze zijn en let niet op andere mensen.        – Huang Po

Foto door Visual Karsa

Zij die worden geleid door waarheid en wijsheid kunnen honing halen uit onkruid. – William Cowper

Foto door onbekend

Een wijs man is altijd alleen te vinden. Een zwakke man is altijd te vinden in een menigte.

Foto door Keegan Houser

Een wijs man neemt zijn eigen beslissingen: een onwetende volgt de publieke opinie. – Chinese spreuk

Foto van 1tamara2

Als je ‘ja’ zegt tegen anderen, zorg er dan voor dat je geen ‘nee’ tegen jezelf zegt. – Paolo Coelho

Foto door onbekend

Alle menselijke wijsheid wordt in twee woorden samengevat; wachten en hopen. – Alexandre Dumas

Foto door Free Walking Tour Salzburg

Er is een verschil tussen geluk en wijsheid: hij die zichzelf de gelukkigste mens vindt, is dat ook; maar hij die denkt dat hij de wijste is, is over het algemeen de grootste dwaas. – Francis Bacon

Foto door prettysleepy1

De man die alles maakt wat tot geluk leidt, is afhankelijk van zichzelf en niet van andere mensen, heeft het allerbeste plan aangenomen om gelukkig te leven. Dit is de man van gematigdheid, de man van mannelijk karakter en van wijsheid. – Plato

Foto door Pexels

De functie van wijsheid is om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. – Marcus Tullius Cicero

Foto door Tom Barrett

Kennis kun je omzetten in macht, en axioma’s in regels van bruikbaarheid en plicht. Maar kennis zelf is geen macht. Wijsheid is macht; En haar eerste minister is gerechtigheid, de geperfectioneerde wet van waarheid. – Albert Pike

Foto door Siora Photography

De stilte is de slaap die de wijsheid voedt. – Francis Bacon

Foto door onbekend

Zonder vrijheid van gedachte kan er niet zoiets als wijsheid zijn – en niet zoiets als openbare vrijheid zonder vrijheid van meningsuiting. – Benjamin Franklin

Foto door Nicholas Sampson

Zij die weten, spreken niet; zij die spreken weten niet. – Lao-Tse

Foto door Myriams-Fotos

Als je bitter bent, ben je als een droog blad dat gewoon geplet en weggeblazen kan worden door de wind. Er is veel meer wijsheid in vergeving. – Vusi Mahlasela

Foto door Marta Wave

De enige ware wijsheid is weten dat je niets weet. – Isocrates

Foto door Vishnu Vasu

Begin, wees moedig en waag het om wijs te zijn. – Quintus Horatius Flaccus

Foto door Tyler Lastovich

Een wijs mens creëert zijn eigen lot. – Michel de Montaigne

Foto door Dorota Dylka

Wanneer mensen innerlijk rustig zijn, kunnen ze in elke situatie rustig zijn. Wanneer mensen innerlijk onrustig zijn, zullen ze ook in de bergen geen rust kunnen vinden. Alles hangt van jou af. Het leven gaat voorbij als een bliksemflits in een droom. Voordat we onze huidige vorm ontvingen, hadden we een ander aangezicht, ons oorspronkelijke aangezicht. We kunnen dat niet zien met onze ogen. We kunnen het enkel zien d.m.v. wijsheid. – Chi-h’eng

Foto door Nicola Pavan

Vriendelijkheid is belangrijker dan wijsheid, en de erkenning hiervan is het begin van wijsheid. – Theodore Isaac Rubin

Foto door Samson Katt

Naarmate men ouder wordt, wordt men wijzer en dwazer. – François de La Rochefoucauld

Foto door Edu Carvalho

De wijze vergoedt kwaad met goed. – Lao-Tse

Foto door Furkanfdemir

Koester de wijsheid van je hart en de wereld ligt voor je open. – Patrick Mundus

Foto door Designecologist

Hecht geen geloof aan datgene waaraan u door sleur gewend bent, geloof niet alleen op gezag van uw leraren of voorgangers…. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door Faye Cornish

Echte humor komt voort zowel uit het hart als uit het hoofd; hij is geen verachting; zijn innerlijk wezen is liefde; hij barst niet in lachen uit, maar glimlacht; een lach van veel dieper betekenis. – Thomas Carlyle

Foto door Takalani Radali

Men heeft de wijsheid niet in pacht enkel door ze te playbacken. – Geert Galle

Foto door Sharon McCutcheon

Kennis is trots dat zij zoveel heeft geleerd; wijsheid is bescheiden dat zij zo weinig weet. – William Cowper

Foto door James Lee

Klasse is het als je veel te zeggen hebt, maar er voor kiest te zwijgen in het bijzijn van domme mensen.

Foto door onbekend

De grootste openbaring is de stilte. – Lao-Tse

Fotoi door Boba Jovanovic

Kennis spreekt, maar wijsheid luistert. – Jimi Hendrix

Foto door Craig Whitehead

Wie de mensen kent heeft verstand; wie zichzelf kent, is verlicht. – Lao-Tse

Foto door Jared Rice

Spreek niet, tenzij wat je te zeggen hebt, beter is dan stilte. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door Ocean Biggshott

Leer hoe je kunt leren van degenen met wie je het niet eens bent, of die je zelfs beledigen. Kijk of je de waarheid kunt vinden in wat zijn geloven. – Kevin Kelly

Foto door onbekend

Zoek de wijsheid van de ouderdom, maar bekijk de wereld met de ogen van een kind.

Foto door Maskedemann

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen. – Roger Ascham

Foto door Arty

Twijfel is het begin van wijsheid. – Aristoteles

Foto door Niklas Hamann

Haal voordeel uit wat er is, maar zie het nut van wat niet is. – Lao-Tse

Foto door Xan Griffin

Je kunt beter een nachtje slapen over wat je wilt doen, dan wakker liggen over wat je hebt gedaan.

Foto door Peter Kasprzyk

De wijze is niet iemand die alle antwoorden heeft. De wijze is iemand die geen vragen meer heeft.

Foto door Wilfred Sequeira

Luister, leer en reageer. Niemand weet alles. We weten allemaal iets.

Foto door Kristina Flour

Mensen ontwijken ten behoeve van je eigen mentale gezondheid, is geen zwakte. Het is wijsheid.

Foto van Priscilla Du Preez

Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen,
vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid,
vriendelijkheid in geven schept liefde. – Lao-Tse

Foto door 30daysreplay Marketingberatung

Zich bezinnen is de grootste deugd, en de wijsheid is het de waarheid te spreken en ernaar te handelen,  met een scherpe aandacht voor de aard der dingen. – Heraclitus

Foto door Praveen Thotagamuwa

Hoe meer wijsheid je bereikt en hoe bewuster je wordt, hoe gekker je bij anderen overkomt. – Brian Piergrossi

Foto door onbekend

Sommige van de meest genereuze mensen hebben geen geld. 
Sommige van de meest wijze mensen hebben geen opleiding genoten. 
Sommige van de vriendelijkste mensen werden het meest gekwetst. – Steve Wentworth

Foto door Angéle Kamp

Macht zonder wijsheid is gevaarlijk en vernietigend. – Albert Einstein

Foto door Simone Pellegrini

Wijsheid is toegankelijk voor wie zijn grootste angsten weet te overwinnen. – Hans Peter Roel

Foto door Cliff Johnson

Als je alle fouten uit je verleden zou kunnen uitwissen,
zou je ook al je wijsheid van nu uitwissen. Onthoud de les, niet de teleurstelling.

Foto door Tamara Velazquez

Ook de afgesneden tak bot wel weer uit en de geslonken maan wast weer tot vol. De wijze mens weet dit en zal in nood zich niet met zorg kwellen. – Barthrhari

Foto door Giovanni Calia

Veelweterij brengt geen wijsheid. – Heraclitus

Foto door Pixabay 159751

Het aanleren van matigheid is de essentie van gezond verstand en ware wijsheid.

Foto door Heorhii Heorhiichuk

Verwondering is het begin van alle wijsheid. – Aristoteles

Foto door Andrea Piacquadio

Weet dit: sommige mensen zullen je niet horen, ongeacht hoeveel, hoe luid, hoe waarheidsgetrouw, hoe liefdevol of hoe diep je spreekt. Wens ze het beste en laat ze gaan.

Foto door Ksenia Chernaya

Reageer nooit als je boos bent. Doe nooit een belofte als je gelukkig bent. Neem nooit een beslissing als je verdrietig bent.

Foto door cottonbro

Het is verstandig om de olie van delicate beleefdheid op de wielen van vriendschap te gieten. – Sidonie Gabrielle Colette

Foto door Mentatdgt

Kennis komt, maar wijsheid blijft. – Alfred Lord Tennyson

Foto door Mysticsartdesign

Gisteren was ik slim, dus ik wilde de wereld veranderen. Vandaag ben ik wijs, dus ik verander mezelf. – Mawlana Jalal-al-Din Rumi

Foto door onbekend

De eerste zucht van de liefde is de laatste van de wijsheid. – Antione Bret

Foto door Pixabay

De mysticus bidt niet meer, 
want hij leeft al in het antwoord. 
Er is niets in ons en om ons heen dat geen antwoord geeft. 
Bidden hoeft niets te vragen. 
De mens heeft alles al. 
Daarom kan bidden niets anders zijn dan juichen en je thuis voelen in alles wat je doet. – Marc B

Foto door claire jones

Een dwaas die weet dat hij een dwaas is, is al wijzer dan een dwaas die denkt dat hij wijs is. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door Humberto Chavez

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.