Sofo Archon

Dwazen zijn van niemand bereid te leren – zelfs niet van de wijzen, terwijl de wijzen bereid zijn van iedereen te leren – zelfs van de dwazen.

Eugene V. Debs

The master class has always declared the wars; the subject class has always fought the battles. The master class has had all to gain and nothing to lose, while the subject class had had nothing to gain and all to lose – especially their lives.

Eugene V. Debs

De heersend macht heeft altijd de oorlog verklaard; de burgers hebben altijd de strijd gestreden. De heersende macht had alles te winnen en niets te verliezen, terwijl de burgers niets te winnen en alles te verliezen hadden – vooral hun levens.