Kennis

 

Ze kende de kracht van haar geest, dus programmeerde ze die voor succes. – Carrie Green

Foto door Uday Mittal

Je weet dat paarden slimmer zijn dan mensen. Je hebt nog nooit gehoord van een paard dat failliet gaat door op mensen te wedden. – Will Rogers

Foto door Josephine Amalie

Een ware vriend is iemand die jou door en door kent. Iemand die ondanks al je gebreken er toch voor je is.

Foto door Matheus Ferrero

Wie de mensen kent heeft verstand; wie zichzelf kent, is verlicht. – Lao Tse

Foto door Jared Rice

De mens twijfelt alleen aan zijn vrijheid omdat hij de immense omvang van de kracht van liefde nog niet kent. – Oscar Vladislas de Lubicz Milosz

Foto door Tim Marshall

Een man kan een dwaas zijn en het niet weten, maar niet als hij getrouwd is. – H.L. Mencken

Foto door Antonio Uquiche

Het doel van kennis is actie, niet kennis. – Aristoteles

Foto door Kirill Pershin

Weten wat juist is en het niet doen is de ergste lafheid. – Confucius

Foto door Bea Arnold

Net zoals zij die niet meer van Plato houden dan van de Waarheid, nooit over de drempel van de academie kunnen komen, zo kunnen zij die niet méér van Schoonheid houden dan van Waarheid, nooit het binnenste heiligdom van de kunst kennen. – Oscar Wilde

Foto door PZ Z

Te veel mensen kennen tegenwoordig de prijs van alles en de waarde van niets. – Oscar Wilde

Foto door Chris Curtner

Een leider is iemand die de weg kent, de weg gaat en de weg wijst. – John C. Maxwell

Foto door Severin Höin

Mijn religie is het zoeken van de waarheid… ook al weet ik dat ik die nooit zal vinden. – Miguel de Unamuno

Foto door Bea Arnold

Liever wil ik met Plato dwalen, dan met hen die de waarheid kennen. – Marcus Tullius Cicero

Foto door Bea Arnold

Stom is de waarheid kennen, de waarheid zien, maar nog steeds de leugens geloven. – Morgan Freeman

Foto door DeMar Jones

De waarheid is in deze tijden zo duister en de leugen zo ingeburgerd, dat we haar niet kunnen kennen, tenzij we de waarheid liefhebben. – Blaise Pascal

Foto door onbekend

Zij die weten, spreken niet; zij die spreken weten niet. – Lao-Tse

Foto door Myriams-Fotos

Hij die de wortel van het slechte niet leert kennen, kan er ook geen vreemde voor worden. – Jezus

Foto door James Wheeler. Betekenis: Pas wanneer we hier kennis van nemen kunnen we de innerlijke weg gaan die ons hieruit kan bevrijden.

Degenen die het weten voeren het uit, degenen die het begrijpen onderwijzen het. – Aristoteles

Foto door Borko Manigoda

Overtuiging is eigenlijk de laagste vorm van menselijke kennis. Het vereist geen verantwoordelijkheid, geen begrip. De hoogste vorm van kennis is empathie, want het vereist dat we ons ego opschorten en in de wereld van een ander leven. – Bill Bullard

Foto door Nick Fewings

Wanneer mensen innerlijk rustig zijn, kunnen ze in elke situatie rustig zijn. Wanneer mensen innerlijk onrustig zijn, zullen ze ook in de bergen geen rust kunnen vinden. Alles hangt van jou af. Het leven gaat voorbij als een bliksemflits in een droom. Voordat we onze huidige vorm ontvingen, hadden we een ander aangezicht, ons oorspronkelijke aangezicht. We kunnen dat niet zien met onze ogen. We kunnen het enkel zien d.m.v. wijsheid. – Chi-h’eng

Foto door Nicola Pavan

Tegenwoordig zijn de meeste mensen niet op de hoogte van wat er werkelijk gebeurt, omdat de waarheid niet in de kranten staat en vroeger niet omdat er geen kranten waren. – W. F. Hermans

Foto door Roman Kraft

Intuïtie is weten, zonder te weten HOE je het weet.

Foto door Andriyko Podilnyk

Je hoeft geen moeite te doen om iemand te leren kennen; de tijd legt het je uit.

Foto door onbekend
Kennis spreekt, maar wijsheid luistert. – Jimi Hendrix
Foto door Craig Whitehead

Alle kennis of studie is, vergeleken met de diepte van het ervaren, als een druppel water die in zee valt. – Marc B

Foto door onbekend

Hoe meer kennis, hoe meer twijfel. – Johann Wolfgang von Goethe

Foto door Patrick Tomasso

Kennis dient alleen ter vergelijking, niet om te weten. Als er mensen zijn die hun kennis als wet uitdragen, zijn ze gestopt met hun ontwikkeling. – Jan Snippe

Foto door Bernard Hermant

Het geschenk van kennis en geluk is voor hen die het uitpakken.

Foto door Annie Spratt

 

Boeken leiden naar kennis of naar waanzin. – Francesco Petrarca

Foto door Jaredd Craig

Verkeerde kennis is erger dan onwetendheid. – Friedrich Adolph Disterveg

Foto door Friedriech Adolph Disterveg

De mystici bevestigen deze conclusie en besluiten haar door te stellen dat volmaakte kennis van het object van de hoogste orde is: weten dat het volmaakte onbegrijpelijk is.  – Douglas Harding

Foto door onbekend

Er is een verschil tussen het pad kennen en het pad bewandelen. – Morphuis in film The Matrix

Foto Bea Arnold

Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd. – Johan Cruijff

Foto door onbekend

De mens die waarlijk weet, zwijgt en werkt in stilte. – Patrick Mundus

Foto door onbekend

Veroordeel mij niet, tot je mij kent. Onderschat mij niet, tot je mij hebt uitgedaagd en praat niet over mij tot je met mij hebt gesproken.

Foto door onbekend

Betekenis: Je kunt niet weten wat je wilt als je jezelf nog niet kent Wanneer je lekker in je vel zit, kan je fatsoenlijk nagaan wat je graag zou willen. Vanuit een kalme geest, kun je helder nadenken Ruim je geest dus geregeld op zodat je in kalmte kunt nadenken over je levensdoelen.

 Wat voor zin heeft het veel over alles te weten als je nog niet eens weet wie je zelf bent? – Ramana Maharshi

Foto door onbekend

Tegenwoordig zijn de meeste mensen niet op de hoogte van wat er werkelijk gebeurt, omdat de waarheid niet in de kranten staat en vroeger niet omdat er geen kranten waren. – W. F. Hermans

Foto door Roman Kraft

De literatuur heeft evenzeer haar kwakzalvers als de geneeskunde, en men kan hen in twee klassen verdelen: zij die kennis hebben zonder talent, en zij die woordenrijk zijn zonder diepte; van de eersten krijgen we tweedehands zin, en van de anderen eerstehands onzin. – Charles Caleb Colton

Foto door Grace Brauteseth

Ken ik mijn verhouding tot mij zelf en tot de buitenwereld, dan noem ik dat waarheid. En zo kan ieder zijn eigen waarheid hebben en is het toch steeds dezelfde. – Johann Wolfgang von Goethe

Foto door Zach Vessels

Als je wilt weten wat je wilt, moet je kijken naar wat je doet.

Foto door Usman Yousaf

Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door Gita Krishnamurti

De meesten van ons zijn bang om te sterven, omdat we niet weten wat leven betekent. We weten niet hoe we moeten leven, daarom weten we niet hoe we moeten sterven. Zolang we bang zijn voor het leven, zullen we bang zijn voor de dood. – Jiddu Krishnamurti

Foto door Tasos Mansour

Veelweterij brengt geen wijsheid. – Heraclitus

Foto door Pixabay 159751

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot geluk. – Hugo de Groot

Foto door Nick Bondarev

Volg je Ziel, hij kent de Weg.

Foto door Gabby K

De hoogste vorm van controle is te weten wanneer je iets los moet laten.

Foto door Valeria Boltneva

Het probleem is dat mensen weinig weten, maar veel praten.

Foto door Pressmaster

Kennis komt, maar wijsheid blijft. – Alfred Lord Tennyson

Foto door Mysticsartdesign

Alleen op papier heeft de mensheid glorie, schoonheid, waarheid, kennis, deugd en blijvende liefde bereikt. – George Bernard Shaw

Foto door Pixabay

Alles wat we van de waarheid weten, is dat de absolute waarheid, buiten ons bereik ligt. – Nicolaas van Cusa

Foto door faaiq ackmerd

Je zult nooit de waarde van een moment weten totdat het een herinnering wordt.

Foto door Daniel Kux

Je weet nooit hoe sterk je bent, totdat sterk zijn je enige keuze is. – Bob Marley

Foto door RODNAE Productions

Want weet je, de tijd geneest helemaal niets. Jij bent het die rondom je wonden, jouw leven weer opbouwt.

Foto door onbekend
Jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen. Iedereen weet namelijk hoe hij die van anderen moet oplossen. – J. S. Pasterkamp
Foto door onbekend

Kennis is macht, delen is kracht.

Foto door onbekend

 

Door Peter

Mensenmens, zoon, echtgenoot, vader, opa. Spiritueel, echter niet religieus. Ik hou van golf, wandelen, lezen en de natuur in veel opzichten. Onderzoeker, nieuwsgierig, geen fan van de mainstream media (MSM).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *