Kennis

Bij wijsheid hoort het doorgronden met het intellect van wat eeuwig is; bij kennis het rationeel begrijpen van wat tijdelijk is. – Augustinus van Hippo

Foto door Faye Cornish

Wie de mensen kent heeft verstand; wie zichzelf kent, is verlicht. – Lao Tse

Foto door Jared Rice

De mens twijfelt alleen aan zijn vrijheid omdat hij de immense omvang van de kracht van liefde nog niet kent. – Oscar Vladislas de Lubicz Milosz

Foto door Tim Marshall

Een man kan een dwaas zijn en het niet weten, maar niet als hij getrouwd is. – H.L. Mencken

Foto door Antonio Uquiche

Het doel van kennis is actie, niet kennis. – Aristoteles

Foto door Kirill Pershin

Weten wat juist is en het niet doen is de ergste lafheid. – Confucius

Foto door Bea Arnold

Net zoals zij die niet meer van Plato houden dan van de Waarheid, nooit over de drempel van de academie kunnen komen, zo kunnen zij die niet méér van Schoonheid houden dan van Waarheid, nooit het binnenste heiligdom van de kunst kennen. – Oscar Wilde

Foto door PZ Z

Te veel mensen kennen tegenwoordig de prijs van alles en de waarde van niets. – Oscar Wilde

Foto door Chris Curtner

Hoe meer wijsheid je bereikt en hoe bewuster je wordt, hoe gekker je bij anderen overkomt. – Brian Piergrossi

Foto door Kartik Lyer

Een leider is iemand die de weg kent, de weg gaat en de weg wijst. – John C. Maxwell

Foto door Severin Höin

Mijn religie is het zoeken van de waarheid… ook al weet ik dat ik die nooit zal vinden. – Miguel de Unamuno

Foto door Bea Arnold

Wie zijn geluk niet kent, leeft ongelukkig in rijk bezit. – Joost van den Vondel

Foto door Paul Brennan

Ik weet niet welke wapens in de Derde Wereldoorlog zullen worden gebruikt, maar ik weet wel dat in de Vierde Wereldoorlog gevochten zal worden met stokken en stenen. – Albert Einstein

Foto door SilviaP

De verslaving aan kennis is net zo verslavend als alcohol. Beiden kunnen ofwel genezen ofwel doden.

Foto door Brock Wegner

Liever wil ik met Plato dwalen, dan met hen die de waarheid kennen. – Marcus Tullius Cicero

Foto door Bea Arnold

Kennis kun je omzetten in macht, en axioma’s in regels van bruikbaarheid en plicht. Maar kennis zelf is geen macht. Wijsheid is macht; En haar eerste minister is gerechtigheid, de geperfectioneerde wet van waarheid. – Albert Pike

Foto door Siora Photography

Stom is de waarheid kennen, de waarheid zien, maar nog steeds de leugens geloven. – Morgan Freeman

Foto door DeMar Jones

Ik reis in diepste wezen om de controle over mijn leven te verliezen en dichter bij die ene waarheid te komen: dat leven gevaarlijk en veranderlijk is en dat ik mijn lot niet ken. Raar genoeg kan ik daarbij vrijer ademhalen. – Tessa de Loo

Foto door Christiaan Huynen

Creativiteit is jezelf toestaan om fouten te maken. Kunst is weten welke je moet houden. – Scott Adams

Foto door Sharon McCutcheon

De waarheid is in deze tijden zo duister en de leugen zo ingeburgerd, dat we haar niet kunnen kennen, tenzij we de waarheid liefhebben. – Blaise Pascal

Foto door onbekend

Hij die de waarheid niet brult als hij de waarheid kent, maakt zichzelf de handlanger van leugenaars en vervalsers. – Charles Péguy

Foto door martk

Zij die weten, spreken niet; zij die spreken weten niet. – Lao-Tse

Foto door Myriams-Fotos

Luister, leer en reageer. Niemand weet alles. We weten allemaal iets.

Foto door Kristina Flour

Anderen begrijpen is kennis; jezelf begrijpen is verlichting. – Lao-Tse

Foto door Madison Lavern

Als je alle heilige geschriften gelezen hebt en alle kennis is teruggevloeid in het woordeloze, verbranden ze in het vuur van inzicht. Blad voor blad openbaart zich de naakte waarheid. Niets is heilig omdat alles heilig is. – Marc B

Foto door Suzy Hazelwood

Hij die de wortel van het slechte niet leert kennen, kan er ook geen vreemde voor worden. – Jezus

Foto door James Wheeler. Betekenis: Pas wanneer we hier kennis van nemen kunnen we de innerlijke weg gaan die ons hieruit kan bevrijden.

Degenen die het weten voeren het uit, degenen die het begrijpen onderwijzen het. – Aristoteles

Foto door Borko Manigoda

Overtuiging is eigenlijk de laagste vorm van menselijke kennis. Het vereist geen verantwoordelijkheid, geen begrip. De hoogste vorm van kennis is empathie, want het vereist dat we ons ego opschorten en in de wereld van een ander leven. – Bill Bullard

Foto door Nick Fewings

Wanneer mensen innerlijk rustig zijn, kunnen ze in elke situatie rustig zijn. Wanneer mensen innerlijk onrustig zijn, zullen ze ook in de bergen geen rust kunnen vinden. Alles hangt van jou af. Het leven gaat voorbij als een bliksemflits in een droom. Voordat we onze huidige vorm ontvingen, hadden we een ander aangezicht, ons oorspronkelijke aangezicht. We kunnen dat niet zien met onze ogen. We kunnen het enkel zien d.m.v. wijsheid. – Chi-h’eng

Foto door Nicola Pavan

Alleen door onze verbondenheid met anderen kunnen we onszelf echt leren kennen en verbeteren. En alleen door aan onszelf te werken, kunnen we onze verbondenheid met anderen beginnen te versterken. – Harriet Lerner

Foto door Taylor Smith

Gelukkig worden sommigen geboren met een spiritueel immuunsysteem dat vroeg of laat het illusoire wereldbeeld dat vanaf hun geboorte door sociale conditionering op hen is geënt, verwerpt. Ze beginnen te voelen dat er iets niet klopt en gaan op zoek naar antwoorden. Innerlijke kennis en bijzondere, opgedane, ervaringen laten hen een kant van de werkelijkheid zien waar anderen zich niet van bewust zijn, en zo begint hun reis van ontwaken. Elke stap van de reis wordt gemaakt door het hart te volgen in plaats van de menigte te volgen en door kennis te verkiezen boven de sluiers van onwetendheid. – Henri Bergson

Foto door paul voie

Tegenwoordig zijn de meeste mensen niet op de hoogte van wat er werkelijk gebeurt, omdat de waarheid niet in de kranten staat en vroeger niet omdat er geen kranten waren. – W. F. Hermans

Foto door Roman Kraft

Je weet nooit wat er om de hoek is. Ga door!

Foto door Simon Berger

Intuïtie is weten, zonder te weten HOE je het weet.

Foto door Andriyko Podilnyk

Ik verlies nooit. Ik win of leer. – Nelson Mandela

Foto door onbekend

Je hoeft geen moeite te doen om iemand te leren kennen; de tijd legt het je uit.

Foto door onbekend

Kijk nu naar ons. Alles is verdraait. Alles wordt omgekeerd. Artsen vernietigen gezondheid, advocaten vernietigen gerechtigheid, universiteiten vernietigen kennis, regeringen vernietigen vrijheid, de grote media vernietigen informatie en religie vernietigd spiritualiteit. – Michael Ellner

Foto door Costea Alexandra

Als je niet de juiste vragen stelt, krijg je nooit de juiste antwoorden.

Foto door Nattional Cancer Institute

Kennis is trots dat zij zoveel heeft geleerd; wijsheid is bescheiden dat zij zo weinig weet. – William Cowper

Foto door James Lee

Kennis spreekt, maar wijsheid luistert. – Jimi Hendrix

Foto door Craig Whitehead

Alle kennis of studie is, vergeleken met de diepte van het ervaren, als een druppel water die in zee valt. – Marc B

Foto door onbekend

Ik weet slechts één ding, dat ik niets weet. – Socrates

Foto door Matthew Feeney

Hoe meer kennis, hoe meer twijfel. – Johann Wolfgang von Goethe

Foto door Patrick Tomasso

Kennis dient alleen ter vergelijking, niet om te weten. Als er mensen zijn die hun kennis als wet uitdragen, zijn ze gestopt met hun ontwikkeling. – Jan Snippe

Foto door Bernard Hermant

Het geschenk van kennis en geluk is voor hen die het uitpakken.

Foto door Annie Spratt

Fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is beperkt. – Albert Einstein

Foto door Michael Dziedzic

Sommige mensen zijn niet geboren om in de boom der kennis te klimmen.

Foto door Gilly Stewart

Boeken leiden naar kennis of naar waanzin. – Francesco Petrarca

Foto door Jaredd Craig

Degenen die verbeelding hebben maar geen kennis hebben, hebben vleugels maar geen voeten. – Joseph Joubert

Foto door Roan Lavery

Verkeerde kennis is erger dan onwetendheid. – Friedrich Adolph Disterveg

Foto door Friedriech Adolph Disterveg

De mystici bevestigen deze conclusie en besluiten haar door te stellen dat volmaakte kennis van het object van de hoogste orde is: weten dat het volmaakte onbegrijpelijk is.  – Douglas Harding

Foto door onbekend

Er is een verschil tussen het pad kennen en het pad bewandelen. – Morphuis in film The Matrix

Foto Bea Arnold

Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd. – Johan Cruijff

Foto door onbekend

De mens die waarlijk weet, zwijgt en werkt in stilte. – Patrick Mundus

Foto door onbekend

Veroordeel mij niet, tot je mij kent. Onderschat mij niet, tot je mij hebt uitgedaagd en praat niet over mij tot je met mij hebt gesproken.

Foto door onbekend

Om te weten wat je wilt, moet je eerst weten wie je bent.

Foto door Natasha Brazil.
Betekenis: Je kunt niet weten wat je wilt als je jezelf nog niet kent Wanneer je lekker in je vel zit, kan je fatsoenlijk nagaan wat je graag zou willen. Vanuit een kalme geest, kun je helder nadenken Ruim je geest dus geregeld op zodat je in kalmte kunt nadenken over je levensdoelen.

 Wat voor zin heeft het veel over alles te weten als je nog niet eens weet wie je zelf bent? – Ramana Maharshi

Foto door onbekend

Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek. – Albert Einstein

Foto door Ugur Peker

Tegenwoordig zijn de meeste mensen niet op de hoogte van wat er werkelijk gebeurt, omdat de waarheid niet in de kranten staat en vroeger niet omdat er geen kranten waren. – W. F. Hermans

Foto door Roman Kraft

De literatuur heeft evenzeer haar kwakzalvers als de geneeskunde, en men kan hen in twee klassen verdelen: zij die kennis hebben zonder talent, en zij die woordenrijk zijn zonder diepte; van de eersten krijgen we tweedehands zin, en van de anderen eerstehands onzin. – Charles Caleb Colton

Foto door Grace Brauteseth

Het is onmogelijk discussiëren met iemand, die zegt de waarheid niet te zoeken, maar deze reeds te kennen. – Romain Rolland

Foto door LinkedIn Sales Navigator

Ken ik mijn verhouding tot mij zelf en tot de buitenwereld, dan noem ik dat waarheid. En zo kan ieder zijn eigen waarheid hebben en is het toch steeds dezelfde. – Johann Wolfgang von Goethe

Foto door Zach Vessels

Als je wilt weten wat je wilt, moet je kijken naar wat je doet.

Foto door Usman Yousaf

Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven. – Siddharta Gautama Boeddha

Foto door Gita Krishnamurti

Wetenschap is een langzaam proces van stapsgewijze kennisopbouw waarbij geen enkele studie op zichzelf iets bewijst. – Elliso Epel

Foto door Hans Reniers

De meesten van ons zijn bang om te sterven, omdat we niet weten wat leven betekent. We weten niet hoe we moeten leven, daarom weten we niet hoe we moeten sterven. Zolang we bang zijn voor het leven, zullen we bang zijn voor de dood. – Jiddu Krishnamurti

Foto door Tasos Mansour

Wat we weten is een druppel, wat we niet weten is een oceaan. – Isaac Newton

Foto door Patrick

Het enige dat we over de toekomst weten, is dat het anders zal zijn. – Peter F. Drucker

Foto door Anni Roenkae

Veelweterij brengt geen wijsheid. – Heraclitus

Foto door Pixabay 159751

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot geluk. – Hugo de Groot

Foto door Nick Bondarev

Volg je Ziel, hij kent de Weg.

Foto door Gabby K

De hoogste vorm van controle is te weten wanneer je iets los moet laten.

Foto door Valeria Boltneva

Kennis maakt een man ongeschikt om slaaf te zijn. – Frederick Douglass

Foto door Frederick Douglass

Het probleem is dat mensen weinig weten, maar veel praten.

Foto door Pressmaster

Kennis komt, maar wijsheid blijft. – Alfred Lord Tennyson

Foto door Mysticsartdesign

Alleen op papier heeft de mensheid glorie, schoonheid, waarheid, kennis, deugd en blijvende liefde bereikt. – George Bernard Shaw

Foto door Pixabay

Alles wat we van de waarheid weten, is dat de absolute waarheid, buiten ons bereik ligt. – Nicolaas van Cusa

Foto door faaiq ackmerd

Je zult nooit de waarde van een moment weten totdat het een herinnering wordt.

Foto door Daniel Kux

De mysticus bidt niet meer, 
want hij leeft al in het antwoord. 
Er is niets in ons en om ons heen dat geen antwoord geeft. 
Bidden hoeft niets te vragen. 
De mens heeft alles al. 
Daarom kan bidden niets anders zijn dan juichen en je thuis voelen in alles wat je doet. – Marc B

Foto door claire jones

Je weet nooit hoe sterk je bent, totdat sterk zijn je enige keuze is. – Bob Marley

Foto door RODNAE Productions

Want weet je, de tijd geneest helemaal niets. Jij bent het die rondom je wonden, jouw leven weer opbouwt.

Foto door onbekend

Een aanzienlijk percentage  van de mensen die we op straat ontmoeten zijn mensen die leeg zijn van binnen, dat wil zeggen, ze zijn eigenlijk al dood. Het is een geluk voor ons dat we het niet zien en niet weten. Als we wisten hoeveel mensen eigenlijk dood zijn en hoeveel van deze doden ons leven regeren, moeten we wel gek worden van afschuw. – George Ivanovitsj Gurdjieff

Foto door Mike Chai

Jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen. Iedereen weet namelijk hoe hij die van anderen moet oplossen. – J. S. Pasterkamp

Foto door onbekend

De wijze is niet iemand die alle antwoorden heeft. De wijze is iemand die geen vragen meer heeft.

Foto door Wilfred Sequeira

Kennis is macht, delen is kracht.

Foto door onbekend

Onderscheid leren maken tussen waarom een mens bepaalde dingen doet en waarom hij zégt dat hij ze doet, is de eerste stap naar zelfkennis. – Carlos Ruiz Zafón

Foto van Gerd Altmann

Je hart weet de weg. Ren in die richting. – Mawlana Jalal-al-Din Rumi

Foto door Jose Antonio Alba

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.