Rechtvaardigheid

Jaloezie is de religie van de middelmatigen. 
Het sterkt ze, het beantwoordt aan de onrust die vanbinnen aan ze knaagt en uiteindelijk verteert het hun ziel, terwijl het ze toestaat hun eigen kleinzieligheid en hebzucht te rechtvaardigen totdat ze denken dat het deugden zijn.

Foto door Polina Zimmerman

De mensen zouden niet zoveel moeten nadenken over wat ze moeten doen; ze zouden veel meer moeten nadenken over wat zij zijn. Zouden zij goed zijn en zou hun levenswijze goed zijn, dan zouden zij licht uitstralen, en dan zou er een heerlijk licht uitgaan van al hun werken. Als je rechtvaardig bent, dan is ook wat je doet rechtvaardig. Denk niet dat je heiligheid kun grondvesten op daden; veeleer groeit heiligheid uit de grond van je liefde wezen. Want niet de daden heiligen ons, maar wij moeten de daden heiligen. – Meister Eckhart von Hochheim

Foto door Cottonbro

De aarde is de moeder van alle mensen, en alle mensen zouden er gelijke rechten op moeten hebben.

Foto door Eugenia Maximova

Vrijheid is alleen mogelijk in een land, waar het recht sterker is dan de hartstochten.

Foto door Bryan Goff

De vrijheid om zichzelf te zijn is de hoogste vorm van rechtvaardigheid jegens de anderen. – Malcolm de Chazal

Foto door Chris Spiegl

Men heeft niet alleen een wettelijke, maar ook een morele verantwoordelijkheid om rechtvaardige wetten te gehoorzamen. Omgekeerd heeft men een morele verantwoordelijkheid om onrechtvaardige wetten niet te gehoorzamen.

Foto door Giammarco

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.