Begeerte

Wees niet begerig naar roem; de ervaring heeft geleerd dat zij een trompet bij zich draagt, die meer vijanden bijeenroept dan vrienden.

Foto door Jane Duursma

De waarheid blijft verborgen voor wie vervuld is van begeerten en haatgevoelens.

Foto door cottonbro

Zoals de akker bedorven wordt door onkruid, zo de mens door zijn begeerten.

Foto door Eva Elijas

Alle dingen worden met meer hartstocht nagejaagd dan genoten.

Foto door Andrea Piacquadio

De waarheid blijft verborgen voor wie vervuld is van begeerten en haatgevoelens.

Foto door cottonbro

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.