Kwaad

Het kwaad komt voort uit een tekort aan bewustzijn. – Siddhartha Gautama Boeddha

Foto door Peter Forster

Een leven vol lust, overgeven aan genot en begeerte, is laag, slecht, zinnelijk, onedel en ijdel. – Siddhartha Gautama Boeddha

Foto door Joey Nicotra

Het kan geen kwaad af en toe je mond te houden, zelfs al weet je waarover je het hebt. – Elbert Hubbard

Foto van Ivan Pretorius

De functie van wijsheid is om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. – Marcus Tullius Cicero

Foto door Tom Barrett

Hij die de wortel van het slechte niet leert kennen, kan er ook geen vreemde voor worden. – Jezus

Foto door James Wheeler. Betekenis: Pas wanneer we hier kennis van nemen kunnen we de innerlijke weg gaan die ons hieruit kan bevrijden.

 

Al onze talenten nemen toe naarmate we ze gebruiken, en elke eigenschap, zowel goed als slecht, wordt versterkt door oefening. – Anne Brontë

Foto door Gert Altmann

Tegen de wind en stroom, is het kwaad roeien.

Foto door onbekend

Alles gebeurt zoals het gebeurt. 
Alleen het denken splitst de dingen in ‘goed’ of ‘slecht’.

Foto door Zane Lee

We leven in een omgekeerde wereld, waar een goed mens naar de psycholoog moet gaan om te leren de dingen te kunnen verdragen die een slecht mens doet.

Foto door Tom Barret

De wijze vergoedt kwaad met goed. – Lao-Tse

Foto door Furkanfdemir

Een slechte, waardeloze man gaat rond met sluwe spraak. Hij knipoogt, seint met zijn voet en geeft tekens met zijn vingers. Zijn hart is verdorven, altijd heeft hij kwaad in de zin en lokt hij ruzies uit. – Salomo / Spreuken 6:12-14

Foto door Michael Raab

Een goede roman vertelt de waarheid over de held; maar een slechte roman vertelt de waarheid over de auteur. – Gilbert Keith Chesterton

Foto door Andriyko Podilnyk

De hoop is het kwaadste der kwaadste, omdat zij de marteling verlengt. – Friedrich Nietzsche

Foto door Ron Smith

Geen erger venijn dan kwade tongen.

Foto door Gabby K

Wee degenen die zeggen dat goed slecht is en slecht goed, die duisternis vervangen door licht en licht door duisternis, die bitter vervangen door zoet en zoet door bitter! – Jesaja 5:20

Foto door Grace Brauteseth

De media is de machtigste entiteit op aarde. Ze hebben de macht om de onschuldigen schuldig te maken en om de schuldigen onschuldig te maken, en dat is macht. Omdat ze de geest van de massa beheersen. – Malcolm X

Foto door Pixabay 267350

Sterven maakt me niet bang, wat me bang maakt is; leven in een wereld die wordt gerund door slechte mensen….die het lot van onze kinderen bepalen.

Foto door Antonio Friedemann

Er zijn geen kwaden die niet verlicht kunnen worden door vriendschap. – Marie Deffand

Foto door Ike Louie Natividad

Waarheid is waarheid, al komt ze van een vijand en al wordt zij met kwaadaardigheid uitgesproken. – George Lillo

Foto door Alex Bogo 2nd Accident

De wereld is een gevaarlijke plek om te wonen; niet vanwege de mensen die kwaad willen, maar vanwege de mensen die daar niets tegen doen. – Albert Einstein

Foto door Norbu Gyachung

Ze vertroebelen het water om het diep te laten lijken. – Friedrich Nietzsche

Foto door Asif Akbar

Onderscheidingsvermogen is niet de vaardigheid om het verschil tussen goed en slecht te zien. Het is het vermogen om het verschil te kunnen onderscheiden tussen goed en bijna goed… – Charles Spurgeon

Foto door MoneyforCoffee

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.